Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Version

Release 1.6. Produktionssatt den 15 april 2021. Ta del av versionsinformationen.

Mål

Ökad förvaltningsbarhet genom effektivisering, rättning och rensning.

Aktiviteter

  • Datarättning.
  • Process för rensning av datadumpar.
  • Effektivisering av valideringsflöden.
  • Statistik om användning.
  • Implementering av en uppdaterad version av Svenska listan från Vetenskapsrådet.
  • Programuppgraderingar.
  • Buggrättningar.

Effekter

  • Ökad stabilitet.
  • Snabbare dataflöden.
  • Ökat stöd för filtrering av sakkunniggranskade publikationer.