Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Version

Release 1.7.

Mål

Ökat stöd för öppen tillgång.

Aktiviteter

  • Berikning av data med Unpaywall som källa.
  • Berikning av data med DOAB som källa.
  • Justeringar i API:et för Bibliometri.
  • Justeringar i Swepub BIBFRAME.
  • Programuppgraderingar.
  • Buggrättningar.

Effekter

  • Ökad användning av Swepub för uppföljning av publicering med öppen tillgång.
  • Uppdaterad informationsmodell.