Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Version

Release 1.9.

Mål

Förbättrad dubbletthantering och uppmärkning.

Aktiviteter

  • Justeringar i identifiering och sammanslagning av dubbletter.
  • Vidare uppmärkningar av berikningar, motstridigheter, ofullständigheter.
  • Justeringar i gränssnittet och API:et för Databearbetning.
  • Programuppgraderingar.
  • Buggrättningar.

Effekter

  • Ökad datakvalitet för bibliometriska analyser.
  • Tydligare återkoppling till de deltagande organisationerna kring datahantering.