Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Version

Release 1.9.

Mål

Skapa process och stöd för berikningar från externa datakällor.

Aktiviteter

  • Berikning och uppmärkning av data från externa datakällor.
  • Berikning av ORCID utifrån organisationsspecifika personID.
  • Justeringar i gränssnittet och API:et för Bibliometri och Databearbetning.
  • Programuppgraderingar.
  • Buggrättningar.

Effekter

  • Ökad datakvalitet för bibliometriska analyser.