Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Dummy h2

dummytext

Version

Release 1.10.

Mål

Skapa process och stöd för berikningar från externa datakällor.

Förbättrad återkoppling av databearbetning i Swepub.

Aktiviteter

  • Berikning och uppmärkning av data från externa datakällor.
  • Justeringar i gränssnittet och API:et för Databearbetning.
  • Programuppgraderingar.
  • Buggrättningar.

Effekter

  • Ökad datakvalitet för bibliometriska analyser.
  • Tydligare återkoppling till de deltagande organisationerna kring datahantering som i sin tur leder till ökad datakvalitet.