Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Dummy h2

dummytext

Mål

Utöka förutsättningar för en fullständigare datakälla för utvärdering av svenska vetenskapliga publikationer.

Aktiviteter

  • Berikning och uppmärkning av data från externa datakällor.
  • Programuppgraderingar.
  • Buggrättningar.

Effekter

  • Ökad fullständighet för bibliometriska analyser.

Målgrupp

  • Dataleverantörer
  • Användare av Swepub-data

Senast justerad

2023-11-14