Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Dummy h2

dummytext

Mål

Uppdaterad datahantering som stödjer beskrivnings- och analysbehoven.

Aktiviteter

  • Uppdatering av datahantering i Swepub utifrån reviderat överföringsformat.
  • Programuppgraderingar.
  • Buggrättningar.

Effekter

  • Utökade möjligheter att använda Swepub-data för bibliometriska analyser.
  • Mer korrekt och länkade metadata.

Målgrupp

  • Dataleverantörer
  • Användare av Swepub-data

Senast justerad

2023-11-14