Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Dummy h2

dummytext

Mål

Förbättrad återkoppling av ofullständigheter och berikningar till dataleverantörerna.

Aktiviteter

  • Justeringar i datahanteringen och API:et för Databearbetning.
  • Programuppgraderingar.
  • Buggrättningar.

Effekter

  • Förbättrat stöd i kvalitetssäkringen av metadata om forskningspublikationer.

Målgrupp

  • Dataleverantörer

Senast justerad

2023-11-14