Gå till: Biblioteket
Du är här: Samverkan och utveckling
fullskärmsbild

KB stödjer tjäns­ter för öppen till­gång

KB ger finansiellt stöd till ett antal infrastrukturella tjänster och alternativa publiceringsmodeller. Syftet är att stödja omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem.

Infrastrukturella tjänster


DOAJlänk till annan webbplats
En katalog som indexerar och ger åtkomst till kvalitetssäkrade, sakkunniggranskade tidskrifter med öppen tillgång.

COARlänk till annan webbplats
Nästa generations repositorier.

SPARC Europelänk till annan webbplats
En icke-vinstdrivande medlemsorganisation för öppen tillgång och öppen vetenskap. Organisationens medlemmar består bland annat av akademiska institutioner, konsortier, finansiärer, forskningsinstitut och förlag.

Sherpa/Romeolänk till annan webbplats
En databas över förlagens copyright- och policyer för självarkivering.

Project COUNTERlänk till annan webbplats
Tillhandahåller standarder som gör det möjligt för medieförsörjare att räkna användningen av e-resurser.

The SciPost Foundationlänk till annan webbplats
Upprättar och utvecklar former av vetenskaplig kommunikation och publicering – bland annat genom att driva online-portalen SciPost.org samt genom att förlägga öppet tillgängliga och avgiftsfria vetenskapliga tidskrifter.

Innehållstjänster

Knowledge Unlatchedlänk till annan webbplats
En plattform där bibliotek tillsammans kan gå in med medel för att göra aktuella förlagsutgivna böcker inom humaniora och samhällsvetenskap öppet tillgängliga.

Kriteriumlänk till annan webbplats
En plattform för granskning, publicering och spridning av öppet tillgängliga högkvalitativa vetenskapliga böcker.

Open Library of Humanitieslänk till annan webbplats
En icke-vinstdrivande publiceringsplattform som stöder akademiska tidskrifter inom humaniora. Publicerar även en egen tvärvetenskaplig tidskrift.

Open Book Publisherslänk till annan webbplats
Ett icke-vinstdrivande open access-förlag inom humaniora och samhällsvetenskap.