Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Dummy h2

dummytext

Rekommendationer:

  • Relevant myndighet ges i uppdrag att nationellt följa status för öppet tillgängliga publikationer
  • Uppföljningsmodellen bör använda Swepub som datakälla och mäta alla publikationstyper, fördelat på sakkunniggranskat och ej sakkunniggranskade publikationer