fullskärmsbild

Plattform för öppet tillgängliga tidskrifter

KB har i uppdrag att ta fram en plattform för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter. Målet är att synliggöra tidskrifterna och stödja övergången till ett öppet tillgängligt publiceringssystem.

Arbetet med plattformen utgår från ett regeringsuppdrag, som ger KB uppgiften att inrätta och förvalta en nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter. Uppdraget bygger i sin tur på rekommendationer som togs fram i utredningen Ekonomiskt och tekniskt stöd till tidskrifter som publicerar med öppen tillgång (2019).

Öppet tillgänglig publicering

Den nationella plattformen gör det möjligt för svenska tidskrifter att följa med i omställningen till ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem. I plattformen samlas, synliggörs och tillgängliggörs svenska vetenskapliga tidskrifter. Samtidigt garanterar den att tidskrifterna lever upp till krav som ställs av forskningsfinansiärer och internationella organisationer. Det finns flera strategiskt viktiga aktörer som främjar spridningen av forskningspublikationer, såsom Directory of Open Access Journals (DOAJ)länk till annan webbplats.

Gemensamt gränssnitt - Publicera

Plattformen består av ett gemensamt gränssnitt där tidskrifternas redaktioner hanterar och publicerar fulltextmaterial och metadata med omedelbar öppen tillgång. Detta inkluderar systemstöd för sakkunniggranskning (peer review) och arkivering. Plattformen bygger på den öppet tillgängliga mjukvaran OJS (Open Journal System). Den används av tusentals tidskrifter i hela världen, men också för flera liknande plattformar som till exempel journal.filänk till annan webbplats och tidsskrift.dklänk till annan webbplats. Namnet på den svenska plattformen blir "Publicera".

KB:s roll

KB bygger upp och förvaltar den digitala plattformen samt erbjuder tekniskt stöd för användarna. Vi ger också hjälp vid frågor som relaterar till vetenskaplig publicering, såsom hantering av öppna licenser och god publiceringssed. KB agerar däremot inte som ett förlag för tidskrifterna. Det är viktigt att det redaktionella ansvaret fortsatt ligger helt hos redaktörer och utgivare.

Testfas

Under våren 2021 befinner sig projektet i en testfas. Plattformens funktionalitet testas i samarbete med tre olika tidskrifter och arbetet med att ta fram arbetsrutiner och instruktioner för hur plattformen ska användas har påbörjats.

Kontakt
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?