Forskare får dela artiklar som inte är öppet tillgängliga med varandra om det är tillåtet enligt avtal med förlaget. Det kallas ”scholarly sharing”. Se Sherpa/Romeo Länk till annan webbplats. (databas över förlagens copyright- och självarkiveringspolicyer) för de villkor som gäller.

Genom att använda Open Access Button Länk till annan webbplats. förmedlas en förfrågan till artikelförfattaren till en låst artikel om att deponera den i ett öppet vetenskapligt arkiv. Det finns även sociala plattformar för forskare, som ResearchGate Länk till annan webbplats. och Academia.edu Länk till annan webbplats..