Allmänt

BASE – Bielefeld Academic Search Engine

Index och söktjänst från Bielefelds universitetsbibliotek för vetenskapligt material, där cirka 60 procent är öppet tillgängligt.
Besök BASE Länk till annan webbplats.

CORE

Index och söktjänst för vetenskaplig output från arkiv och tidskrifter i hela världen.
Besök CORE Länk till annan webbplats.

Dimensions

Tjänsten erbjuder sökningar efter publikationer och möjligheten att söka efter citerade och citerande artiklar. Dessutom indexerar den projektanslag, patent och kliniska prövningar. Den fria versionen ger begränsade möjligheter.
Besök Dimensions Länk till annan webbplats.

DOAJ

DOAJ är en söktjänst för att hitta öppet tillgängliga, högkvalitativa och sakkunniggranskade vetenskapliga tidskrifter och artiklar.
Besök DOAJ Länk till annan webbplats.

Google Scholar

Googles index och söktjänst för vetenskapligt innehåll på webben.
Besök Google Scholar Länk till annan webbplats.

OpenDOAR

I OpenDOAR går det att söka efter arkiv med öppet tillgängligt material. Det är även möjligt att söka i själva innehållet, det vill säga i fulltexten.
Besök OpenDOAR Länk till annan webbplats.

OSF Preprints

OSF Preprints är en plattform med öppet tillgängliga preprints – färdiga manus som delas offentligt innan de sakkunniggranskas och publiceras i en traditionell vetenskaplig tidskrift. Fördelen med att publicera preprints är att snabba på den vetenskapliga kommunikationen.

Center for Open Science (COS), som står bakom plattformen, är en icke-vinstdrivande verksamhet med målet att öka öppenhet och reproducerbar forskning.
Besök OSF Preprints Länk till annan webbplats.

Zenodo

Zenodo är ett öppet arkiv där forskare kan ladda upp publikationer och annat material. Arkivet består till stor del av forskningsdata och kod. Zenodo bygger dessutom på öppen källkod, och utvecklas av CERN.
Besök Zenodo Länk till annan webbplats.

Biologi och medicin

bioRxiv

Arkiv för öppet tillgängliga artiklar inom biologi (Cold Spring Harbor Laboratory).
Besök tjänstens webbplats. Länk till annan webbplats.

PubMed Central

Arkiv för öppna artiklar inom medicin och biologi (National Library of Medicine).
Besök PubMed Länk till annan webbplats.

Fysik, matematik, data

arXiv

Arkiv för öppna artiklar inom fysik, matematik, datavetenskap och liknande vetenskaper (Cornell University).
Besök arXiv Länk till annan webbplats.

Humaniora

Humanities Commons

Arkiv för öppna artiklar och andra typer av material inom humaniora.
Besök Humanities Commons Länk till annan webbplats.

Samhällsvetenskap

SocArXiv

Öppet arkiv för samhällsvetenskaper.
Besök SocArXiv Länk till annan webbplats.