Allmänt

1findr free edition

Plattform för att söka artiklar i sakkunniggranskade tidskrifter. Tjänsten går att avgränsa till endast öppet tillgängliga artiklar. Den fria versionen har begränsningar –till exempel går det inte att göra avancerade sökningar.
Besök 1findr free editionlänk till annan webbplats

BASE – Bielefeld Academic Search Engine

Index och söktjänst från Bielefelds universitetsbibliotek för vetenskapligt material, där cirka 60 procent är öppet tillgängligt.
Besök BASElänk till annan webbplats

CORE

Index och söktjänst för vetenskaplig output från arkiv och tidskrifter i hela världen.
Besök CORElänk till annan webbplats

Dimensions

Tjänsten erbjuder sökningar efter publikationer och möjligheten att söka efter citerade och citerande artiklar. Dessutom indexerar den projektanslag, patent och kliniska prövningar. Den fria versionen ger begränsade möjligheter.
Besök Dimensionslänk till annan webbplats

DOAJ

DOAJ är en söktjänst för att hitta öppet tillgängliga, högkvalitativa och sakkunniggranskade vetenskapliga tidskrifter och artiklar.
Besök DOAJlänk till annan webbplats

Google Scholar

Googles index och söktjänst för vetenskapligt innehåll på webben.
Besök Google Scholarlänk till annan webbplats

OpenDOAR

I OpenDOAR går det att söka efter arkiv med öppet tillgängligt material. Det är även möjligt att söka i själva innehållet, det vill säga i fulltexten.
Besök OpenDOARlänk till annan webbplats

OSF Preprints

OSF Preprints är en plattform med öppet tillgängliga preprints – färdiga manus som delas offentligt innan de sakkunniggranskas och publiceras i en traditionell vetenskaplig tidskrift. Fördelen med att publicera preprints är att snabba på den vetenskapliga kommunikationen.

Center for Open Science (COS), som står bakom plattformen, är en icke-vinstdrivande verksamhet med målet att öka öppenhet och reproducerbar forskning.
Besök OSF Preprintslänk till annan webbplats

Zenodo

Zenodo är ett öppet arkiv där forskare kan ladda upp publikationer och annat material. Arkivet består till stor del av forskningsdata och kod. Zenodo bygger dessutom på öppen källkod, och utvecklas av CERN.
Besök Zendolänk till annan webbplats

Biologi och medicin

bioRxiv

Arkiv för öppet tillgängliga artiklar inom biologi (Cold Spring Harbor Laboratory).
Besök tjänstens webbplats.länk till annan webbplats

PubMed Central

Arkiv för öppna artiklar inom medicin och biologi (National Library of Medicine).
Besök bioRxivlänk till annan webbplats

Fysik, matematik, data

arXiv

Arkiv för öppna artiklar inom fysik, matematik, datavetenskap och liknande vetenskaper (Cornell University).
Besök arXivlänk till annan webbplats

Humaniora

Humanities Commons

Arkiv för öppna artiklar och andra typer av material inom humaniora.
Besök Humanities Commonslänk till annan webbplats

Samhällsvetenskap

SocArXiv

Öppet arkiv för samhällsvetenskaper.
Besök SocArXivlänk till annan webbplats