Det finns ett antal plugins (eller tillägg) som kan installeras i din webbläsare för att göra det lättare att hitta öppet tillgängliga artiklar.

Unpaywall

Unpaywall är ett tillägg som gör det enkelt att hitta öppna artiklar.
Besök tjänstens webbplats. Länk till annan webbplats.

Open Access Button

Open Access Button är ett tillägg för att hitta öppna versioner av artiklar. Det används också för att förmedla en förfrågan till artikelförfattaren om att göra en låst artikel öppet tillgänglig via ett institutionellt arkiv.
Besök tjänstens webbplats. Länk till annan webbplats.

Google Scholar Button

Google Scholar Button är ett tillägg som gör det enklare att använda Google Scholar för att hitta fulltextartiklar.
Besök tjänstens webbplats. Länk till annan webbplats.

Lazy Scholar

Lazy Scholar är ett tillägg som hittar både öppet tillgängliga artiklar och de artiklar som användare har tillgång till via institutionella abonnemang.
Besök tjänstens webbplats. Länk till annan webbplats.

EndNote Click

EndNote Click är ett tillägg som hittar både öppet tillgängliga versioner av en artikel och artiklar som användaren har tillgång till via abonnemang. Kräver registrering.
Besök tjänstens webbplats. Länk till annan webbplats.