fullskärmsbild

Använd­nings­sta­tistik för e-resurser

Här hittar du information om hur din organisation får fram användningsstatistik för e-resurser.

Counter Code of Practice är en internationell standard för användningsstatistik för e-resurser. Den innebär att förlagen måste leverera användningsstatistik enligt standarden Counter 5 från och med januari 2019.

Bibsamkonsortiets deltagande organisationer rapporterar varje år in användningen av e-resurser till Sveriges officiella biblioteksstatistik. Här kan du läsa mer om vad den nya standarden innebär för inrapporteringen.

Precis som tidigare år sammanställer KB användningsstatistiken för Bibsamkonsortiets avtal och publicerar den i Consortia Manager. Där kan varje deltagande organisation se sin användning för respektive avtal.

 • Den stora skillnaden mellan standarderna är att Counter 5 introducerar ett mer detaljerat sätt att mäta användningsstatistik. Det innebär även färre men större rapporter.

  I Counter 4 skiljer man tidskriftsanvändningen mellan pdf och html. I Counter 5 motsvaras det av ”Total_item_requests”. Det är alltså det totala antalet gånger en artikel har blivit nedladdad eller visad.

  På sikt kommer Counter 5 att ersätta Counter 4 helt och hållet, men under en övergångsperiod kan båda standarderna förekomma parallellt. De tekniska kraven är nu striktare än tidigare. Därför har inte alla förlag gått över än.

  Introduktion till Counter 5

 • För att underlätta inrapporteringen av användningsstatistik för den officiella biblioteksstatistiken finns ett exceldokument där man kan se till vilken kategori en viss resurs räknas.

  Licensierade e-tidskrifter, seriella publikationer och periodika
  (antal nedladdningar)

  För att användningsstatistiken för tidskrifter som rapporteras till den officiella biblioteksstatistiken ska vara jämförbar med tidigare år rekommenderas att det är siffran för ”Total Item Requests” i Counter 5 som inrapporteras.

  I Counter 4 skiljer man tidskriftsanvändningen mellan pdf och html. I Counter 5 motsvaras det av ”Total Item Requests”. Det är alltså det totala antalet gånger en artikel har blivit nedladdad eller visad.

  Alla förlag har inte gått över till Counter 5 utan använder fortfarande Counter 4.

  Följande rekommenderas därför för tidskrifter:
  Det som bör inrapporteras till den officiella biblioteksstatistiken är siffran för ”Total Item Requests” från rapporten TR_J1 i Counter 5.

  I de fall det inte finns Counter 5-rapporter används Counter 4. Det som då bör inrapporteras är siffran i rapporten JR1 och att man från det drar bort användningen i JR1GOA och JR1a (i den mån JR1a finns).

  Licensierade e-böcker, monografier (antal nedladdade sektioner)

  För att användningsstatistiken för e-böcker som rapporteras till den officiella biblioteksstatistiken ska vara jämförbar med tidigare år rekommenderas att det är siffran för "Total Item Requests" i rapporten TR_B1 i Counter 5 som inrapporteras. Det är den närmaste motsvarigheten till rapporten BR2 i Counter 4, som tidigare rapporterats in.

  I Counter 4 rapporteras antal nedladdade sektioner.

  Licensierade databaser

  I Counter 5 är det antal sökningar i rapporten DR_D1 som rapporteras till officiella biblioteksstatistiken. Antal sökningar omfattar s k ”Searches Automated”, Searches Federated” och ”Searches Regular".

 • Till hjälp har vi tagit fram en enkel instruktion till hur man kan använda tabellformatet i Excel för att summera delar av en Counter 5-rapport. Det finns också en film om hur man arbetar med Counter 5.

  Det handlar dels hur man summerar, precis som i pdf-filen, och dels är det en enkel presentation av hur man kan använda pivottabeller för att enklare skapa sammanställningar av användningsstatistiken som förlagen levererar i Counter 5-rapporterna.

 • Varje enskild organisation ansvarar själv för att rapportera in användningsstatistik för lokala avtal till den officiella biblioteksstatistiken.

 • På Project Counters webbplats finns en lista på förlag och databasleverantörer som tillhandahåller Counter-rapporter Länk till annan webbplats.. Klicka på respektive namn för att se vilka rapporter de levererar.

 • Enligt villkoren i Bibsamavtalen ska förlagen tillhandahålla användningsstatistik enligt Counter 5. Alla förlag har dock inte implementerat det än.

  En del förlag tillhandahåller fortfarande statistik enligt Counter 4. Det förekommer även att ett förlag inte har någon Counter-statistik alls.

  I båda dessa fall är man hänvisad till den statistik förlaget kan leverera.

 • KB tar fram och sammanställer användningsstatistik för Bibsamavtalen för 2020 och publicerar den i Consortia Manager. I övrigt kan KB kan ge råd och stöd när det gäller de centrala avtalen.

  Kontaktuppgifter

  För frågor om användningsstatistik:
  Karl Isaksson
  fornamn.efternamn@kb.se

  För frågor om Sveriges officiella biblioteksstatistik:
  Cecilia Ranemo
  fornamn.efternamn@kb.se

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?