fullskärmsbild

Avtal

Alla Bibsamkonsortiets avtal finns i ConsortiaManager. Det finns även information om dem i tjänsten Knowledge base +. Här på KB:s webbplats vägleder vi kring vanliga villkor och begrepp i avtalen.

Avtalen i ConsortiaManager

ConsortiaManager är en extern tjänst där alla Bibsamkonsortiets avtal går att läsa och ladda ner i sin helhet. Deltagande organisationer får inloggning till tjänsten.

Logga in i ConsortiaManager Länk till annan webbplats.

Avtalen i knowledgebases

Vi lägger även upp information om innehållet i Bibsamavtalen i en knowledgebase (databas) som heter Knowledge base+. Där finns uppgifter om vilka titlar och volymer som är tillgängliga enligt avtalen.

Leverantörerna EBSCO och ExLibris importerar Bibsamkonsortiets information till sina respektive knowledgebases. Oavsett vilken leverantör din organisation använder ska det gå att hitta Bibsampaketen i er lokala knowledgebase.

Bibsampaketens olika namn

Paketen har ofta olika namn hos olika leverantörer. Använd den här tabellen för att se vilka namn paketen har i olika knowledgebases:

Kommentarerna i dokumentet är på engelska, så att även leverantörerna kan läsa texten. Det är framför allt för paket som är unika för Bibsamkonsortiet som det är viktigt att använda informationen från KB+.

Läs mer om Knowledge base+ på Jisc collections webbplats. Länk till annan webbplats.

Återkoppla till oss

För återkoppling på innehållet i något av paketen, oavsett plattform, kontakta gärna Bibsamkonsortiet@kb.se. På så vis kan korrigeringar göras på samma sätt i alla plattformar.

Stöd och hjälp
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?