Kommande release för Swepub

Den 15 februari planeras produktionssättning för en ny major-version av Swepub: version 2.0.

Under 2023 genomfördes en revidering av Swepubs överföringsformat Swepub MODS. Det reviderade överföringsformatet Swepub MODS 4.0 kommer att börja gälla den 15 februari. För att ta emot dataleveranser enligt Swepub MODS 4.0 har KB behövt uppdatera informationsmodellen och datahanteringen i Swepub. Detta i sin tur påverkar bakåtkompatibilitet vid datahämtningar från Swepub.

Vad kommer att ändras?

Följande större ändringar kommer att ingå i releasen och påverka bakåtkompatibilitet:

  • subject/topic för forskningsämnesklassifikationer enligt Standard för svensk indelning av forskningsämnen (SSIF) kommer att anges som classification, både i Swepub MODS i XML och i Swepub BIBFRAME i JSON.
  • Forskningsämnesklassifikationer enligt SSIF kommer att benämnas som SSIF i stället för UKA, både i Swepub MODS i XML och i Swepub BIBFRAME i JSON.
  • Information om publiceringskanaler, relaterade dataset, konferenser och projekt kommer att ligga under isPartOf i stället för partOf i Swepub BIBFRAME i JSON.
  • Prefix i URI:erna för outputtyperna har ändrats från https://id.kb.se/term/swepub till https://id.kb.se/term/swepub/output/, framför allt i Swepub BIBFRAME i JSON.
  • De gamla publikationstyperna har avvecklats i Swepub MODS och Swepub BIBFRAME. De förekommer dock fortfarande i Swepubs söktjänst och export från den.
  • Det kan förekomma andra roller för utgivning än utgivare. I MODS används agent tillsammans med name och role samt eventType "Publication" i stället för publisher. Man kan även ange distributör, producent eller tillverkare med respektive roll och typ av event. Dessa genererar motsvarande egenskaper i BIBFRAME: Distribution, Production och Manufacture.

Hur kommer det att påverka integrationer mot Swepub?

Eftersom Swepub går över till en ny major-version kommer API:erna mot Swepubs tjänster för Bibliometri, Databearbetning, Datastatus och Ämnesklassificering inte att vara bakåtkompatibla. Det betyder att eventuella integrationer mot Swepub som går mot dessa egenskaper kan påverkas.

Påverkan av ändringarna kan testas mot Swepubs QA-miljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och API-dokumentationen i Swagger Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är kopplad till den.

Även de som hämtar originaldata från Swepubs OAI-PMH-server kommer att bli påverkade av ändringarna i Swepub MODS. Det kan vara bra att hänvisa exempelvis Discovery-tjänster till den senaste Swepub MODS -formatspecifikationen om de behöver justera sin datahämtning.

Ändringarna ska inte beröra Swepubs söktjänst nämnvärt. XSearch och andra sätt att hämta data från söktjänsten ska vara opåverkade.

Vilken information kommer att finnas tillgänglig om ändringarna?

Versionsinformation kommer att publiceras i samband med releasen på Nytt från KB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kommer det att redovisas vilka nyheter och rättningar som ingår i releasen.

Ändringarna i Swepub MODS är dokumenterade i formatspecifikationen om Swepub MODS 4.0.

Dokumentationen om Swepub BIBFRAME kommer att uppdateras i samband med releasen. Även övrig dokumentation gällande funktionaliteten, systemreglerna och dataåtkomst i Swepub kommer att uppdateras då.

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar kring påverkan, kontakta Swepub.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..