Allt du behö­ver veta om länka­de verk i Libris

Tänk att slippa katalogisera samma verk på nytt varje gång en ny utgåva eller materialtyp släpps. Det kommer nu att bli verklighet för skönlitteratur på svenska till att börja med.

Vad är nyttan med länkade verk?

Att verk beskrivs som separata entiteter kommer att effektivisera katalogiseringen. I stället för att dubblera samma information till varje ny utgåva och materialtyp länkas det till beskrivningen av ett verk. Detta innebär att det även kommer att vara enklare för både katalogisatörer och slutanvändare att hitta rätt utgåva samt rätta och ändra information gällande verk.

När händer det?

En körning för att bryta ut verk maskinellt är preliminärt planerad till den 12 december. Därefter kommer det att finnas verk för skönlitteratur på svenska att länka till i de fall det har varit möjligt att bryta ut verk enligt reglerna. Andra materialtyper kommer att innefattas allteftersom.

Vad betyder utbrytning och länkning av verk?

Vid utbrytning separeras beskrivningen av verk och instans från varandra. Verksinformation i instansen ersätts med länk till beskrivningen av verket. Till att börja med kommer detta att göras för skönlitteratur på svenska, initialt maskinellt genom en verksklustring.

Hur fungerar verksklustring?

Utbrytningen av verk föregås av identifiering och sammanslagning av verksinformation från flera instansposter. Verksklustringen utgår från ett regelverk där ett antal egenskaper, bland annat titel och upphov, jämförs med varandra. Om dessa överensstämmer, identifieras de som en en del av samma kluster. Verken i klustret går sedan igenom ytterligare kontroll och normalisering. Först när det inte finns särskiljande egenskaper kan verk i klustret slås samman till länkbara verk.

En viss normalisering av data sker vid sammanslagningen. Om det till exempel finns flera klassifikationer, jämförs dessa och slås samman utifrån ett antal regler.

Vad innebär det för dig som katalogisatör?

Till en början kommer det inte att innebära så mycket för dig som katalogiserar. Initialt kommer KB att fortsätta med maskinell verksutbrytning med jämna mellanrum och ansvara för manuell utbrytning och skapande av verk för skönlitteratur på svenska. Det som katalogisatörer kan börja göra är att i vissa fall länka till och redigera vissa egenskaper i befintliga verksposter för skönlitteratur på svenska. Då det kan vara ovant i början, är det av vikt att noggrant följa uppdaterad praxis i Metadatabyrån.

Läs vad det innebär för katalogisatörer mer konkret i Metadatabyrån Länk till annan webbplats..

Vad innebär det för dig som hämtar data från Libris?

Den maskinella verksutbrytningen kommer att göras så att den inte triggar export per automatik. Exporterna kommer i stället att delas upp för att undvika för stora exporter på en och samma gång. Detta kommer att göras efter julledigheterna. Exporterna kommer att fungera som tidigare. Med andra ord kommer posterna i formatet MARC21 se ut som vanligt.

Läs mer om hur verksklustringen påverkar data i Metadatabyrån.

Vad innebär det för dig som skickar in data till Libris?

Identifiering av nya och befintliga verk utifrån inkommande data kommer att ske i Libris XL. För instanser som redan finns i Libris XL med ett länkat verk, uppdateras bara instansen. För alla andra typer av instanser, skapas eller uppdateras instansen med ett lokalt verk som tidigare.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..