Aktu­ellt från Libris: okto­ber 2023

Libris på biblioteksscenen 2023

Libriskoordinatorerna på biblioteksscenen, Bokmässan 2023

Bokmässan, Libris utveckling och en förstudie för en ny söktjänst – det kan du bland annat läsa om i senaste aktuellt från Libris.

Bokmässan

Vi på Libris vill tacka för alla trevliga möten på årets Bokmässa! Vi fanns på plats i montern för Nationella digitala tjänster samt pratade om möjligheter och utmaningar med Libris på biblioteksscenen.

Libris på Bokmässan 2023

Libris biblioteksstöd i montern för Nationella digitala tjänster, Bokmässan 2023

Libris utvecklingsråd

Under höstens möte med Libris utvecklingsråd den 9 oktober diskuterades bland annat framtidens kompetensbehov i en tid med mindre manuell katalogisering och mer automatiska metadataflöden. Tuija Drake, produktledare för Libris, informerade om utvecklingen. Nästa gång träffas rådet i mars 2024. Mötesanteckningar från höstens möte kan du läsa här Pdf, 152 kB..

Libris utbildningar

Just nu pågår en distansutbildning i Libris och katalogisering med cirka 120 deltagare från hela landet. I utbildningen varvas föreläsningar med eget arbete, det nuvarande upplägget är likadant som vårens utbildningar.

Vidare kommer KB att fortsätta se över upplägget för utbildningar och innehållet i dem. Mer information om nästa utbildningstillfälle kommer.

Förstudie för en ny söktjänst

Fram till sista juni pågick en förstudie där KB undersökte användarbehov och förutsättningar för att bygga en ny söktjänst på infrastrukturen i Libris XL. Inom förstudien togs en prototyp (Proof of Concept) fram för att undersöka om det fanns tekniska eller informationsmässiga hinder att använda Libris XL som infrastruktur för en ny söktjänst, vilket det inte verkar finnas.

En enkät publicerades på Libris webbsök för att hämta in användarbehov och resulterade i cirka 1400 enkätsvar. Omkring 60 procent kom från bibliotekarier och resterande från forskare, studenter och andra privatpersoner. Några bibliotek blev även intervjuade, bland annat ett par universitetsbibliotek som använder sig av funktionen Libris som lokal OPAC (LOPAC). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Katalogisering med länkade verk

KB har under en längre period arbetat med förberedelser för maskinell utbrytning av verk för skönlitteratur på svenska. Under hösten har Libris användargrupp katalogisering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och de katalogisatörer som deltar i regressionstester inför Libris releaser testat funktionaliteten med manuell katalogisering med länkade verk.

Utifrån testresultaten kommer KB att ta ställning till produktionssättningen av katalogisering med länkade verk. Ställningstagandet kommer därefter att kommuniceras till Librisbiblioteken.

Libris release

Nästa release för Libris är preliminärt planerat till den 29 november. Målet är att kunna sätta funktionaliteten för katalogisering med länkade verk för skönlitteratur på svenska i produktion. Preliminär versionsinformation om innehållet publiceras före releasen.

Metadatabyrån

Arbetet med en ny design för Metadatabyrån har fortsatt under hösten. Under tiden uppdateras den gamla webbplatsen kontinuerligt.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..