Möt KB, Kulturrådet och MTM på Bokmässan

Vad kan myndigheterna inom biblioteksområdet samverka kring? Lyssna till ett samtal om hur strategisk samverkan på nationell nivå kan stödja Sveriges bibliotek.

Stärkt samverkan – en förutsättning för bibliotek

Under Bokmässan i Göteborg möts de tre biblioteksmyndigheterna Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), Kungliga biblioteket (KB) och Kulturrådet i ett samtal. Utgångspunkten är regeringens biblioteksstrategi och KB:s uppdrag om stärkt samverkan.

Hur ser samverkan ut idag för myndigheterna inom biblioteksområdet, vad fungerar och vilka är utmaningarna? Vad kan bli mer effektivt i syfte att stärka det allmänna biblioteksväsendet i hela Sverige?

Medverkande, plats och tid

Magnus Larsson, generaldirektör MTM, Karin Grönvall, riksbibliotekarie KB, och Kajsa Ravin, generaldirektör Kulturrådet, medverkar. Samtalet leds av Oskar Laurin, KB.

  • Plats: Biblioteksscenen på Bokmässan i Göteborg
  • Datum och tid: Torsdagen den 28 september kl 11.00-11.20.

Mer om regeringens uppdrag till KB

För att utveckla infrastrukturen har regeringen gett KB i uppdrag att ta fram förslag på former för stärkt samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. KB ska också bidra till den långsiktiga utvecklingen av vissa nationella digitala tjänster för prioriterade målgrupper, till exempel det digitala biblioteket Världens bibliotek och läsappen Bläddra. Enligt uppdraget bör KB verka för att befintliga digitala bibliotekstjänster kan samlas och konsolideras samt löpande utvecklas.

Iakttagelser och insikter

Ta gärna del av de iakttagelser och insikter KB har landat i så här långt. Du kan läsa mer på kb.se.

Regeringens biblioteksstrategi

Regeringens strategi för ett starkt biblioteksväsende Länk till annan webbplats. ger en överblick över de utmaningar som biblioteksväsendet står inför i dag och de utvecklingsbehov som finns. Regeringen identifierar tre fokusområden som viktiga för biblioteksverksamhetens kvalitet och utveckling:

  • Ett biblioteksväsende som är tillgängligt och relevant för alla.
  • Ett biblioteksväsende som bidrar till och följer samhällets utveckling.
  • En välfungerande nationell infrastruktur för biblioteksväsendet.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..