Uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap förlängs

För att få mer tid för förankring av nationella riktlinjer för öppen vetenskap har regeringen förlängt KB:s uppdrag med fyra månader.

Sedan juni 2022 har KB i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap. Riktlinjerna ska tas fram ur ett helhetsperspektiv för öppen vetenskap, identifiera gemensamma mål och prioriteringar, kartlägga rollfördelning och ansvarsområden samt definiera behov av stöd och vägledning. KB ska inhämta kunskap och underlag från Vetenskapsrådet samt erfarenheter från lärosäten, myndigheter och organisationer.

En viktig förutsättning för att riktlinjerna både ska bli kända och förankrade hos berörda aktörer är att det ges möjlighet att komma med synpunkter och inspel under processen. Den ursprungliga tidsplanen var att redovisa riktlinjerna till regeringen senast 15 september 2023. Nu har uppdraget förlängts med fyra månader och ska nu vara färdiga senast 15 januari 2024.

– Vi är glada att vi har fått ytterligare tid för uppdraget, för att ge tid och möjlighet att förankra riktlinjerna för öppen vetenskap, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..