Aktuellt från Swepub: september 2022

En sammanställning av de senaste nyheterna kring Swepub.

Swepub roadmap

Swepub roadmap har uppdaterats med utvecklingsaktiviteter planerade för 2023. Roadmapen ger en fingervisning av kommande vidareutveckling av Swepub. Observera dock att roadmapen uppdateras allteftersom förutsättningarna och prioriteringarna runtom kring Swepub ändras.

Swepubs ämnesklassificering

I och med omstrukturering av Swepubs kod som produktionssattes den 19 maj har det upplevts att träffsäkerheten i Swepubs tjänst för ämnesklassificering Länk till annan webbplats. har försämrats. KB arbetar med att utveckla Swepubs ämnesklassificering för att förbättra resultatet i tjänsten. Produktionssättning för en förbättrad ämnesklassificering är preliminärt planerad till den första releasen 2023.

Denna tjänst används även för de autoklassificeringar som läggs till av Swepub i poster som antingen saknar ämnesklassificering eller har den på för övergripande nivå. Det är rekommenderat att granska de autoklassificeringar som görs av Swepub via tjänsten Databearbetning Länk till annan webbplats. och införa en korrekt ämnesklassificering i det lokala systemet. Då kommer autoklassificeringen för respektive post försvinna ur Swepub i och med att den uppdateras med den manuellt inlagda klassificeringen.

Nästa Swepub release

Swepubs version 1.9 är preliminärt planerad att lanseras torsdag den 27 oktober. Releasen kommer att innehålla bland annat en berikning av ORCIDs utifrån de deltagande organisationers lokala personID:n samt ytterligare förbättringar i dubbletthanteringen.

Möte i Swepubs referensgrupp

Swepubs referensgrupp möttes den 8 september. Referensgruppen fick testa berikningen av ORCIDs utifrån lokala personID:n. Referensgruppen fick även ge input på planerade berikningar från externa datakällor och ändrings- och tilläggsbehov i Swepubs format och praxis.

Möte i Swepub utvecklingsråd

Swepub utvecklingsråd hade möte den 16 september. Swepub utvecklingsråd diskuterade om deltagandet i Swepub. Det pågår arbete att ta fram överenskommelse om samarbetet i Swepub mellan KB och de organisationer som levererar data till Swepub. I samband med det arbete har även frågan om vilka som kan delta i Swepub aktualiserats. Utvecklingsrådet lämnade in synpunkter både på ett utkast på överenskommelsen och frågan om deltagandet. Även frågan om det finns behov av att märka upp poster över publikationer efter relevans enligt Förenta Nationernas hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals -SDG) diskuterades. Utvecklingsrådet fick även en kort uppdatering kring KB:s regeringsuppdrag att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap.

Swepub-träff

Den 31 augusti hölls Swepub-träff med tema outputtyper där runt 25 deltagare från organisationer som levererar data till Swepub deltog i. Deltagarna upplevde framför allt konferensoutput som svårhanterlig.

Det diskuterades om hantering av versioner i förhållande till publikationer med intellektuellt unikt innehåll där det önskades systemstöd i form av länkning. Indirekt har publiceringskanallistorna och lärosätenas direktiv att publicera mer en påverkan av att samma intellektuellt innehåll publiceras i olika versioner.

Ett annat systemstöd som önskades var att i Swepub kunna se de dubblettposter som har motstridiga outputtyper. Det föreslogs även en översyn av ”övriga” för att se om det finns mönster där som borde kategoriseras för sig.

Nästa Swepub-träff med tema upphov är preliminärt planerad till den 28 oktober.

Öppen tillgång i siffror

KB:s statistik om öppen tillgång på uppdrag av utbildningsdepartementet publicerades i augusti. Swepub används som datakälla för denna statistik. Läs nyheten och utforska Öppen tillgång i siffror.

Konferensen IFFIS 2022

Den 24 november är det åter dags för konferensen IFFIS - Infrastruktur för forskningsinformation i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. IFFIS är en mötesplats för inspiration, erfarenhetsutbyte och nytänkande inom frågor som rör ett öppet vetenskapssystem. Konferensen arrangeras på Norra Latin i Stockholm. Huvudarrangören är Vetenskapsrådet i samarbete med KB och Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Temat för IFFIS 2022 är samarbete. Håll koll på programmet och anmälan som öppnas i oktober.

Kalender

  • Release av Swepub 1.9 den 27 oktober.
  • Swepub-träff med tema upphov den 28 oktober kl. 11-12.
  • IFFIS-konferens den 24 november.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig!