Möt oss på Bokmäs­san!

Regeringens biblioteksstrategi, digitalisering av det svenska trycket och Libris 50 år. Det är några nedslag i KB:s program på Bokmässan i Göteborg den 22–25 september!

I år arrangerar vi seminarier på Forskartorgets scen och Biblioteksscenen. Programmet hittar du här nedan.

Du kan träffa oss i vår delvis bemannade monter vid Forskartorget (B05:72). Passa också på att bekanta dig med e-boksappen Bläddra i montern för Nationella bibliotekstjänster (D 03:35), bredvid Biblioteksscenen.

Torsdag

Regeringens biblioteksstrategi – hur går vi från ord till handling?

9.30–9.50, Biblioteksscenen

En grundläggande infrastruktur för det svenska biblioteksväsendet är garanten för allas lika tillgång till biblioteksresurser, oavsett vem man är och var man bor. Hur kan regeringens biblioteksstrategi stärka biblioteken för att komma allmänheten till godo?

Medverkande: Karin Grönvall, riksbibliotekarie, KB, Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet, och Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

Nu digitaliserar vi hela svenska trycket

15.15–15.45, Forskartorgets scen

Kungliga biblioteket och de fem stora universitetsbiblioteken har tagit på sig uppdraget att digitalisera allt som har tryckts i Sverige ända från 1400-talet och fram till i dag. Men hur ska det gå till, när blir det klart och vem ska betala kalaset?

Medverkande: Lars Burman, överbibliotekarie Uppsala universitetsbibliotek, Karin Byström, Uppsala universitetsbibliotek, Nina Tahmasebi, docent i språkteknologi, Göteborgs universitet, och Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie, KB.

Fredag

Litteraturutmaning för minoritetsspråk och migrantspråk på bibliotek

10.00–10.20, Biblioteksscenen

Det finns begränsat med litteratur i landet när det kommer till flera av minoritets- och migrantspråken. Det blir därmed svårt för biblioteken att få tag på litteratur att tillgängliggöra. Ta del av hur Bläddra och Världens bibliotek arbetar med att tillgängliggöra litteratur på minoritetsspråk och migrantspråk. Du får även praktiska tips på hur du kan använda tjänsterna i ditt vardagliga arbete.

Medverkande: Tobias Willstedt, KB, Lovisa Karlsson Kjellin, projektledare för Bläddra, KB, och Thomas Olsen, projektledare för Världens bibliotek.

Libris 50 år – framtiden för den nationella bibliotekskatalogen

13.00–13.20, Biblioteksscenen

Librissystemen och Librissamarbetet fyller 50 år i år. Katalogsamarbetet växer fortfarande och snart har Libris verkligen blivit den nationella katalogen för alla Sveriges bibliotek. Karin Grönvall och Oskar Laurin samtalar om vad vi kan förvänta oss av de kommande årens utveckling och användning av Libris.

Medverkande: Karin Grönvall, riksbibliotekarie, KB, och Oskar Laurin, enhetschef Bibliotekssamverkan, KB.

Vetenskapliga böcker för alla

13.05–13.35, Forskartorgets scen

Öppen tillgång till böcker ligger långt efter öppen tillgång till artiklar. Den långsamma utvecklingen syns överallt, inte bara i Sverige. Publiceringslandskapet för vetenskapliga böcker är komplext och mångfacetterat. Men den senaste tiden har monografier och antologier fått större utrymme i de internationella diskussionerna kring öppen tillgång och flera nya initiativ har startat. Är tiden äntligen mogen för öppen tillgång till böcker?

Medverkande: Lars Geschwind, professor i teknikvetenskap, KTH, Sonya Petersson, fil. dr. i konstvetenskap, redaktionsrådet vid Institutionen för kultur och estetik, SU, Annika Olsson, förlagschef och redaktör, Nordic Academic Press, Katarina Wiberg, KB.

Boktjuvar, bibliomaner och förfalskare

16.00–16.20, Biblioteksscenen

En kort översikt över spektakulära bokstölder och kulturarvsbrott. Greger Bergvall är kartspecialist på KB och har de senaste 11 åren arbetat med utredningen av bokstölderna på KB. Tillsammans med en kollega har han ansvarat för återbördandet av tidigare stulna böcker.

Medverkande: Greger Bergvall, KB.

Lördag

Artificiell intelligens i bokens tjänst

10.05–10.35, Forskartorgets scen

Med hjälp av artificiell intelligens kan Kungliga biblioteket beskriva sina enorma samlingar. Men blir det bra? Kommer de snedvridningar som präglar människors sätt att beskriva och ordna böcker förvärras eller går det tvärtom att med maskinernas hjälp att hantera och komma tillrätta med historiska försyndelser? Ett samtal med Love Börjeson och Martin Malmsten från KB-labb om den nya teknikens möjligheter och fallgropar.

Medverkande: Love Börjesson, chef för KB-labb, KB, och Martin Malmsten, Lead Data Scientist, KB-labb.

Vi vill också tipsa om följande programpunkter som KB är med och arrangerar:

Torsdag

  • 12.30–13.15: Ett bibliotek för alla?
  • 13.30–14.30: Bläddra – e-böcker på de nationella minoritetsspråken, demonstration i montern för Nationella bibliotekstjänster
  • 15.15–15.45: Bibliotekens roll i hållbar utveckling? En del av Angelägen forskning.

Fredag

  • 10.30–11.00: Eftersnack till ”Litteraturutmaningen …” i montern för Nationella bibliotekstjänster
  • 11.00–11.30: Bläddra – e-böcker på de nationella minoritetsspråken, demonstration i montern för Nationella bibliotekstjänster
  • 12.00–12.20: Att stärka biblioteken för alla
  • 12.30–12.50: Digiteket – en del av de kompetenta biblioteken
  • 16.30–16.50: Bibblan svarar-podden – live på scen
Vi ses på Bokmässan!