fullskärmsbild

Ta del av webbinariet Resursbibliotek för de nationella minoriteterna

Nu kan du ta del av webbinariet Resursbibliotek för de nationella minoriteterna i efter­hand.

Den 6 december i år genomfördes ett halvdagswebbinarium med fokus på satsningen de nationella minoriteternas bibliotek. Ett nationellt upprag som KB samordnar sedan årskiftet.

Nu finns delar av webbinariet tillgängligt via KB:s YouTube-kanal. De delar som KB bidrog med under webbinariet finns med i filmen, däremot är resursbibliotekens presentationer inte med.

Program:

Inledning

Oskar Laurin, enhetschef Bibliotekssamverkan, KB

En bakgrund till uppdraget

Anja Dahlstedt, Avdelningschef Bibliotekssamverkan och forskningsstöd, KB

Mer om uppdraget

Elisabet Rundqvist, sakkunnig Bibliotekssamverkan, KB

Avslutning

Anja Dahlstedt

Har du frågor om uppdraget och KBs arbete? Kontakta nationellaminoriteter@kb.se