fullskärmsbild

Swepubs städdag

Den 17 december har du möjlighet att julstäda tillsammans med Swepub!

Röd stor papperskorg med texten "Akutlåda för samlingarna" Foto: Per & Per Fotograf AB

Välkommen till Swepubs städdag! Syftet med städdagen är att arbeta koncentrerat med datakvaliteten på din organisations publikationssystem med stöd från Swepub, inför bokslut och årsredovisningar.

Under julstädningen koncentrerar vi oss på att städa bland ogiltiga identifikatorer och att sätta och granska ämnesklassificeringar enligt Standard för svensk indelning av forskningsämnen Länk till annan webbplats.. Du har även möjlighet att ställa frågor om nationella riktlinjer Länk till annan webbplats. i förhållande till lokal praxis, om uppsättningen av dataleveranser till Swepub eller systemreglerna och datahanteringen Länk till annan webbplats. i Swepub samt få guidning i Swepubs tjänster Länk till annan webbplats..

Swepubs städdag

Plats: Zoom
Datum: 17 december 2021
Tid: Kl. 9:00 - 11.00
Anmälan: https://delegia.com/swepubstaddag Länk till annan webbplats.
Sista anmälningsdag: 15 december 2021