Aktu­ellt från Swepub: okto­ber 2021

En sammanställning av höstens nyheter kring Swepub.

Swepub release 1.7

Release av Swepub version 1.7 är planerad till den 27 januari 2022. Releasen är tänkt att innehålla ytterligare stöd för uppföljning av publicering med öppen tillgång. Mer detaljerad information publiceras i och med versionsinformation Länk till annan webbplats. i samband med releasen.

Roadmap

Swepubs roadmap har uppdaterats. Observera att roadmap ger en fingervisning av KB:s planer kring Swepub och kan ändras allt eftersom förutsättningarna och omvärlden förändras.

Swepub användardag 2021

Den 10 september arrangerades Swepub användardag 2021 digitalt. Presentationerna och filmen från Swepub användardag finns nu publicerade.

Öppen tillgång i siffror

Den 30 augusti publicerade KB statistik om utvecklingen av öppet tillgängliga publikationer i Sverige. Data till statistiken hämtas från Swepub och kombineras med data från Unpaywall.

Vetenskapsrådets rapport om piloten för en ny utvärderingsmodell

Vetenskapsrådet har publicerat en rapport om sin pilot för en ny utvärderingsmodell Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Under piloten testades den nya utvärderingsmodellen på forskningsämnet statsvetenskap. Swepub utgjorde utgångspunkten för att identifiera de publikationer som lästes inom ramen för utvärderingen av vetenskaplig kvalitet.

Täckningen i Swepub

Det finns en kort analys publicerad om när ett års publikationer är helt registrerade i Swepub.

Swepub utvecklingsråd

Swepub utvecklingsråd hade möte den 20 september. På agendan fanns lägesrapport från Swepub, rapportering om pågående utredning om förutsättningarna att publicera Swepub-data under licensen CC0 och presentation om öppen tillgång i siffror. Utvecklingsrådet diskuterade även om potentiella nya dataflöden mellan Swepub och externa datakällor som till exempel OpenAIRE Research Graph Länk till annan webbplats. och KB:s nya plattform för publicering av öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter, Publicera Länk till annan webbplats..

Swepubs referensgrupp

Swepubs referensgrupp möttes den 5 oktober. Referensgruppen fick höra om rapportering kring Swepub, öppen tillgång i siffror och CC0-utredning. CC0-utredningen kommer att fortsätta i form av en kartläggning av dataflödena som inleds med utskick av en enkät till de organisationer som levererar data till Swepub. Referensgruppen diskuterade om uppmärkningen av upphov och tillbakadragna publikationer vid registreringen. Lunds universitetsbibliotek berättade om registreringen av Strategiska forskningsområden och andra pågående aktiviteter vid Lunds universitet.

Rapporterade buggar

  • Mappningen mellan DiVA och Swepub behöver ses över i samarbete med DiVA eftersom länkarna till omslagsbilder förvandlas till fritt tillgängliga publikationer.
  • Valideringen och berikningen av ISBN behöver ses över eftersom resultaten av berikningen ibland kan slå fel vid ofullständigt angivna ISBN-nummer.
  • Länkarna under rubriken Till lärosätets databas i Swepub söktjänsten syns inte för samtliga organisationer.

Kalender

  • Swepub-träff kring kvalitetssäkring den 18 november kl. 11-12. Mer information kommer via Swepub-sändlistan.
  • Möte i Swepub utvecklingsråd den 10 december.
  • Möte i Swepubs referensgrupp den 16 december.
  • Swepubs städdag den 17 december kl. 9-11. Anmälan öppnas i november.