fullskärmsbild

Libris version 1.23

Torsdag 30 september produktionssattes Libris version 1.23.

Libris version 1.23 består till största del av systemarkitektoniska ändringar. Av säkerhetsskäl har autentiseringen med Libris Login i produktionsmiljön och utvecklingsmiljön separerats. Detta säkerställer att det inte görs ändringar i produktionsmiljön av misstag.  Libris SPARQL gränssnitt är nu i produktion. Se nyheten om Libris SPARQL Länk till annan webbplats. för mer information. I denna release produktionssätts även användning av Wikidata i auktoritetsposter. 

Nya funktioner

Nya funktioner i Libris: gränssnitt, format, importer och exporter.

Färdigställandet av SPARQL-gränssnitt för Libris

Nu finns det möjlighet att utforska Libris data med hjälp av SPARQL-gränssnitt Länk till annan webbplats.. Till stöd finns exempelsökfrågor Länk till annan webbplats. framtagna. Exempelsökfrågorna går att justera utifrån egna intressen.

Förbättringar

Det pågår arbete att använda länkade data från externa datakällor i Libris katalogisering. Det pågår även en uppdatering av Libris vokabulär KBV enligt BIBFRAME 2.1.  

Användning av länkade data till externa datakällor i Libris katalogisering

I arbetet med att främja utnyttjande av länkade data har nu auktoritetsposter i Libris berikats med länkar till Wikidata.

Libris Login

En ny testmiljö för Libris Login finns nu på plats. Detta möjliggör en tydligare uppdelning mellan test/utbildningsanvändare och katalogisatörer. Den nya miljön säkerställer också att produktionsdata inte ändras av misstag när nya integrationer ska testas mot Libris API:er.

Sigel synlig för långa biblioteksnamn vid inloggningen

De som katalogiserar för flera bibliotek och enheter kan nu se sigeln i dropdown-menyn vid inloggningen oavsett hur långt biblioteksnamnet är.

Formatändringar

En genomgång av uppdateringarna gjorda i BIBFRAME 2.1 har resulterat i mindre formatändringar i Libris vokabulär KBV. 

  • Identifikatorklassen AccessionNumber som motsvarar MARC21-fält 541 $e har lagts till i KBV/BF2.1. Den tidigare motsvarigheten marc:AccessionNumber har därmed tagits bort. 
  • Klassen Material har blivit tillagd i KBV/BF2.1 och är tänkt att på sikt ersätta klasserna BaseMaterial och AppliedMaterial. Se mer information i Libris GitHub Länk till annan webbplats..

Mall för genre/formtermer i TGM-systemet

Mall för genre/formtermer i TGM-systemet är tillagd. Detta möjliggör för SAO-redaktionen att skapa nya TGM-termer.

Uppdatera benämningar på Notationssystem

Benämningen på klasserna Notation, MovementNotation, MusicNotation och Script i basvokabuläret har uppdaterats.

Buggfixar

Rättning av buggar.

Rättat följande fel:

  • Dubblering av samma MARC21-fält 035 vid import från OCLC.
  • Vid konvertering till MARC21 från BIBFRAME förkortas nu fält som överstiger maxlängden som är 9999 tecken. Poster som överstiger maxlängden 99999 tecken förkortas också.
  • Automatisk länkning av lokala språkentiteter fungerar återigen för ISO 639-2 B-språkkoder och ISO 639-2 T-språkkoder.
  • MARC-filer nedladdade från webbgränssnittet för batchexport innehåller inte längre oönskat blanksteg.
  • Tillgänglighetsåtgärd så att tabbning nu sker i korrekt ordning. 
  • I stället för felmeddelandet HTTP 500 vid REST API - anrop för dokument som saknar @id returneras nu felmeddelandet HTTP 400 med en tydlig beskrivning. Även API-dokumentationen har uppdaterats så att det framgår vad som är obligatoriskt att ha med vid anrop.
  • Webbläsarens automatiska översättning av tekniska termer till svenska är nu avaktiverat.
  • Om det har funnits flera beståndsposter för en sigel på samma post, går det nu att radera de överflödiga beståndsposterna.

Globala ändringar

Globala ändringar som rör flera Librisbibliotek eller annars är av allmänt intresse.

Instanstyp Print ändrad för monografier med ISBN

För monografier med ISBN där det har gått att härleda att det handlar om ISBN för en tryckt monograf har instance.@type ändrats till Print såvida inte instansen har haft fel bärartyp eller medietyp.

marc:OtherIdentifier ändrad till Identifier

Poster som tidigare har haft egenskapen marc:OtherIdentifier har ändrats till Identifier.

Typanmärkning uri ändrad till typ URI

Poster som tidigare har haft typanmärkning uri har ändrats till typ URI.

Entiteter för SeriesMembership ihopslagna

SeriesMembership-entiteter som vid tidigare konvertering från fält 490 respektive 830 delades upp i separata entiteter i JSON-datat har slagits ihop.