fullskärmsbild

Libris version 1.22

Torsdag 17 juni produktionssattes Libris version 1.22.

Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera webbsidan (F5) eller uppdatera webbsidan utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

I version 1.22 har sökning i katalogiseringsgränssnittet förbättrats. Filtrerings- och sorteringsmöjligheterna är flera. Det finns även funktionalitet för att informera om driftsstörningar i katalogiseringsgränssnittet.

En annan nyhet är att biblioteks- och bibliografiposterna från Biblioteksdatabasen finns som länkade entiteter.

Fortsatt arbete pågår för att validera, normalisera och länka data. Syftet med arbetet är att höja och stabilisera metadatakvalitet i Libris. Detta i sin tur öppnar upp för arbete med mer automatiserade arbets- och dataflöden.

KB arbetar även aktivt med att komma vidare i skapandet av verk för andra typer av material än monografier.

För att stabilisera och utöka kapacitet för export till Libris webbsök och andra system genomfördes även en aktivitet kring lastbalansering den 23 april.

Nya funktioner

Nya funktioner i Libris: gränssnitt, format, importer och exporter.

Bibliotek och bibliografier som länkade data

[LXL-2469]

Bibliotek och bibliografier finns nu som länkade entiteter med grundläggande information. Det går dock inte att länka till sigel i egenskapen "Uppgraderad eller importerad av".

Bibliotek och bibliografier läses in dagligen från Biblioteksdatabasen Länk till annan webbplats.. Observera att vid behov av ändring av biblioteksnamnen som nu syns i Libris katalogisering, behöver ni kontakta Libris kundservice.

Möjlighet att kommunicera driftstörningar i katalogiseringsgränssnittet

[LXL-3515]

Information om planerade och pågående driftstörningar kan nu meddelas via katalogiseringsgränssnittet.

Förbättringar

Sökning i katalogiseringsverktyget har förbättrats.

Fler filtreringsmöjligheter

[LXL-1155, 2357]

Sökresultatet går nu att avgränsa till de poster som valda bibliotek (sigel) har bestånd på. Filtreringsmöjligheterna har även utökats med "ämnesord", "genre/form på verket" och "ingår i bibliografi". 

Filtrering vid sökning i Libris katalogiseringsverktyg har utökats till ämnesord och genre/form på verk.

Alfabetisk ordning

[LXL-2290, 3508, 3552]

Träfflistan går nu att sortera i bokstavsordning överallt, även för "Agent/Alla" och i sidopanelen. Listan för "Används i" är alltid i bokstavsordning. Resultaten sorteras i svensk alfabetisk ordning efter rubriken på kortet i listan (eller engelsk ordning om det språket är valt i användarinställningar). 

Listan för att välja sigel är sorterad i bokstavsordning.

Sortering av fasetter

[LXL-3545]

Fasetter (filter) går nu att sortera efter förekomst och bokstavsordning, såväl fallande som stigande. Användarens val av sortering sparas på samma sätt som övriga sökinställningar.

Sökning på ISNI och ORCID

[LXL-2422]

En sökning på identifikatorerna ISNI och ORCID genererar nu träff oavsett om numret anges med mellanslag eller inte (0000 0001 2128 2850 / 0000000121282850). ISNI och ORCID lagras nu alltid utan mellanslag och visas i katalogiseringsverktyget med mellanslag.

Sökning med inledande artikel

[LXL-2626]

Det går nu att söka efter t.ex. "hypnotiseur" och som förväntat få träff på "L'Hypnotiseur" och inte bara "Der Hypnotiseur". Sökningen använder inte fileringsvärdet från posterna utan hanterar elisioner i alla strängar/egenskaper för franska, italienska, irländska och katalanska ("b", "c", "d", "j", "l", "m", "n", "s", "t", "v", "qu", "jusqu", "quoiqu", "lorsqu", "puisqu", "all", "dall", "dell", "nell", "sull", "coll", "pell", "gl", "agl", "dagl", "degl", "negl", "sugl", "un").

Möjlighet att spara post vid utloggning

[LXL-2865]

En inloggning är giltig i tio timmar efter att man loggat in. Om man skulle ha oturen att spara efter inloggningen gått ut får man nu ett felmeddelande med en länk till inloggning i en ny flik. I ett sådant fall går det att återvända till den första fliken efter att man loggat in igen och spara utan att tappa information.

Vid utloggning får man ett felmeddelande med länk till en ny inloggning.

Nya parametrar i exportprofilen

[LXL-2522]

Två nya parametrar går nu att använda i exportprofilen, "virtualdelete" och "exportdeleted". Dessa har tidigare bara funnits som HTTP-parametrar men går nu även att ange i exportprofilen. Se Dokumentation för Libris API för MARC21-export Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tomma exportfiler skapas inte

[LXL-3602]

Det genereras inte längre tomma ISO2709-filer i batchexport då inget exporterats.

Notationssystem flyttat från språkanmärkning till egenskap på verket

[LXL-3570]

För noterad musik är dessa också länkade till kontrollerad lista på id.kb.se. Inkluderar förbättrad sökbarhet.

Specifika typer för identifikatorer

[LXL-586]

Fler identifikatorer anges nu som en lokal entitet av respektive typ istället för typen "Identifikator" med typanmärkning. För instanser gäller ANSI-nummer, DOI, Hdl, ISAN, ISO, ISTC, ISWC, URN och agenter ISNI, ORCID, VIAF, Wikidata ID. Existerande identifikatorer har konverterats. Identifikatorer som anges på det gamla sättet med typanmärkning konverteras automatiskt när posten sparas. Anonym typ som tidigare hade marc:OtherIdentifier har nu ersatts med endast Identifier.

Bilden exemplifierar hur olika typer av identifikatorer specificeras i beskrivning av en agent.

Fortsatt arbete med validering av korrekta JSON-LD former i databasen

[LXL-3572]

Systemet kontrollerar nu att egenskapen existerar i vokabuläret och har korrekt innehållstyp.

Städningar i databasen har genomförts men kan i enstaka fall innebära ett felmeddelande vid försök till att spara beskrivning med felaktiga data. Om detta sker vid uppladdning av fil rekommenderas att skapa dessa på nytt från gränssnittet.

Korrigerade benämningar för språkkoder bel, mdr och tel

[LXL-3581]

Benämningen för språkkoden bel har ändrats från vitryska till belarusiska. Benämningen för språkkoden mdr har korrigerats från mandarin till mandar. Benämningen för språkkoden tel har korrigerats från telugo till telugu.

Anmärkning och sammanfattning i sökresultat från sök-API:et

[LXL-3615]

Egenskaperna anmärkning (verk, instans) och sammanfattning av innehåll (verk) indexeras för sökning och returneras i resultat från sök-API:et.

Buggfixar

Rättning av buggar listas här.

Rättat följande fel:

  • Beståndsposter hänger sig vid byte av sigel. [LXL-3538]
  • Sigelbyte fungerar ibland inte i träfflistan. [LXL-3556]
  • Sidorutans träfflista visar felaktiga resultat när standardssökningens svarstid är längre än svarstiden på användarens egna sökning. [LXL-3499]
  • Kortkommandot för "Gå mellan postens visnings-/adminmetadatavy" har ändrats till Alt+Shift+höger/vänsterpil från Ctrl+Shift+höger/vänsterpil (som används för markering av ord). [LXL-3542]
  • @type har ändrats till Typ i etiketten i "Detaljerad berikning". [LXL-3235]
  • Felaktiga data i "Skapa digital reproduktion". Värden från en tidigare redigerad post, till exempel upphovsuppgift, följer med i en senare skapad reproduktion. [LXL-3480]
  • Bugg i gränssnittet vid navigering i träfflista med hjälp av blädderfunktion SISTA. [LXL-3588]
  • Delfält s (filstorlek) saknar mappning i bib:856. [LXL-1615]

Globala ändringar

Globala ändringar som rör flera Librisbibliotek eller annars är av allmänt intresse.

Städning av felaktiga landskoder i Libris

[LXL-3372]

Landskoder som tidigare hade en annan betydelse har rättats till. Till exempel "se" i 008 som tidigare betydde Sverige har nu ändrats till "sw". Städningen gäller ca 5200 bibliografiska poster på monografier från 1956-1986.