fullskärmsbild

Anmä­lan öppen till Swepub använ­dar­dag 2021

Välkommen till Swepub användardag 2021 den 10 september! Anmälan till användardagen är nu öppen med ett fullmatat program.

Årets Swepub användardag ger dig ett tillfälle att få inblick i hur KB avser att utveckla Swepub vidare, hur lärosäten arbetar med kvalitetssäkringen av metadata för forskningsresultat och hur data från Swepub används för statistik och inom forskningsinfrastrukturen. Vi kommer även att få höra om hur OpenAIRE Research Graph arbetar för kvalitetshöjning och länkning av metadata.

På eftermiddagen finns det möjlighet att delta i en av tre workshoppar med olika teman. För alla intresserade visas hur Swepubs tjänster för bibliometri, databearbetning, datastatus och ämnesklassificering fungerar. För systemutvecklare, -administratörer och -förvaltare finns det ett tillfälle för erfarenhetsbyte kring utveckling och integration. De som arbetar med kvalitetssäkring och uppföljning har möjlighet att komma med input för insatser för tillämpning av FAIR-principer för forskningspublikationer i Swepub.

Program

Swepub användardag 2021

Plats: Digital konferens
Datum: 10 september 2021
Tid: Presentationer 9-12, inloggning börjar 8:45, workshoppar 13:30-14:30
Avgift: Avgiftsfri
Anmälan: http://www.delegia.com/swepub2021länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sista anmälningsdag: 3 september 2021