fullskärmsbild

Libris version 1.21

Torsdag 25 mars produktionssattes Libris version 1.21

Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera webbsidan (F5) eller uppdatera webbsidan utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

I version 1.21 har huvudfokus fortsatt varit validering, normalisering och städning av data. Syftet med arbetet är att göra Libris informationsmodell stabilare och skapa förutsättningar för både bättre sökningsmöjligheter och det långsiktiga arbetet med att gå över från MARC21 till BIBFRAME.

För att underlätta avancerade sökningar och statistikuttag från Libris har ett nytt SPARQL-gränssnitt tagits fram tillsammans med färdiga exempelsökfrågor. Flera exempelfrågor kommer att tas fram för att bättre stödja behoven kring statistik från Libris.

Fortsatt arbete med att dokumentera och paketera Libris API:er har pågått. Exportmöjligheterna att hämta uppdaterade datasets för Nationalbibliografin och Svenska ämnesord har sedan övergången till nya Libris varit begränsade men nu finns de att hämta via OAI-PMH. Syftet med dessa åtgärder är att tydliggöra hur Librisdata kan nås.

Nya funktioner

Nya funktioner i Libris: gränssnitt, format, importer och exporter.

SPARQL-gränssnitt

[LXL-3386, 3449]

Ett SPARQL-gränssnittlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har satts upp för Libris. Syftet är att underlätta avancerade sökningar och statistikuttag från Libris. För att hjälpa till med att skapa sökfrågor finns det färdiga exempel framtagna i Libris GitHublänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterade datasets för Nationalbibliografin och Svenska ämnesord via OAI-PMH

[LXL-3452]

Nationalbibliografin och Svenska ämnesord med kontinuerliga uppdateringar kan återigen hämtas via OAI-PMH.

Signumgenerator för KB:s samlingar

[LXL-3465]

För att ersätta en signumgenerator som används för KB:s egna samlingar har en ny lösning för automatiska löpnummer tagits fram i Libris katalogisering. Mallen för Signumsvit finns under "Övrigt".

Förbättringar

En översyn av Libris metadata pågår för att förbättra datakvaliteten i allmänhet, normalisera inkonsekventa data, och eliminera obsoleta uppgifter.

Sökindexeringen har förbättrats

[LXL-3027]

Hantering av diakriter vid sökning har ytterligare förbättrats. Söksträng utan diakriter får nu även träff i egenskapen "Upphovsuppgift" och vid sökning på Huvudtitel. 

Exempel: 

"ha-Nashim she-ʻal ha-ḥof" / "ha-Nashim she-al ha-hof"

Förbättrad relevansrankning för ämnesord och genre/form-termer

[LXL-3399]

Relevansordningen för ämnesord och genre/form-termer har förbättrats vid sökning i katalogiseringsgränssnittet och på id.kb.se. Bland annat för ämnesord som innehåller ett vanligt förekommande ord till exempel Språk, Litteratur, eller Psykologi.

All användning av agenter och verk syns i gränssnittet

[LXL-2355]

I träfflistan och sammanfattningen för agenter visas nu alla användningar och inte bara "Medverkan". Till exempel där agenten förekommer som ämne. För verk visas nu alla användningar och inte bara "Instans av".

Filtrering på relation och typ i sidopanelen för "Används i"

[LXL-3105]

I sidopanelen för "Används i" går det nu att filtrera på relation eller typ. Till exempel för att se alla ställen en agent förekommer som ämne eller medverkan.

Bilden visar hur filtrering på relation och typ syns i sidpanelen för "Används i".

I och med version 1.21 går det att filtrera på relation eller typ i sidpanelen "Används i".

Återkoppling i gränssnittet när sökning i Andra källor ger 0 träffar

[LXL-3060]

Vid sökning i Andra källor ser man nu om avsaknad av träffar beror på att det inte fanns några eller att databasen inte svarade.

Egenskapen Katalogisatörens anmärkning i Adminmetadata för verk

[LXL-3398]

Mallen för verk har uppdaterats med möjlighet att lägga till till en anmärkning i Adminmetadata, på samma sätt som för Agenter, när verk bryts ut.

Paketering av API-dokumentation

[LXL-3479]

API-dokumentationen på GitHublänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har renodlats och försetts med flera exempel.

Buggfixar

Rättning av buggar listas här.

Rättat följande fel:

 • Länkade saker visas nu korrekt när man öppnar en mall. [LXL-3286]
 • Konvertering av organisation som ämne har rättats i MARC-export. [LXL-2335]
 • Fungerande länkning mot funktioner, länder, språk etc. i motsvarande definitionslistor i id.loc.gov. [LXL-2610]
 • Möjligheten att revidera poststatus i gränssnittet har avlägsnats eftersom den alltid sätts automatiskt. [LXL-2644]
 • Felaktig andra indikator 1 i MARC21-fältet bib-976 (SAB-rubriker) har rättats till 0 vid export till Libris webbsök och biblioteken. [LXL-2939]
 • Poster med dubbla @type i Work.hasPart har hanterats. [LXL-3111]
 • Mallarna visas nu i svensk bokstavsordning efter svensk benämning i stället för engelska vid Berika från mall. [LXL-3209]
 • Formatet RDFXML i OAI-PMH fungerar återigen. [LXL-3419]
 • Uppdatering av titeln vid "Instans av verk" i det instanskort som visas i högerpanelen när man klickar på "Används i". [LXL-3445]
 • Konverteringen av listkod i delfält 2 vid MARC21-fält 755. [LXL-3448]
 • Rätt delfältsordning vid MARC-export av aukt-083 [LXL-3510]

Globala ändringar

Globala ändringar som rör flera Librisbibliotek eller annars är av allmänt intresse.

Automatgenererade "Föredragen benämning" för sammansatta termer borttagna

[LXL-3473]

"Föredragen benämning" som genererats från "Termkomponenter" i lokala sammansatta termer har tagits bort, till exempel "Educational counseling--Evaluation--United States". Katalogiseringsgränssnittet visar nu benämningarna från termkomponenterna istället.

Rättning av felaktiga listkoder

[LXL-3390, 3487]

Felstavningar av ämneskoder som soa i stället för sao har rättats, både i bibliografiska poster och i beståndsposter.

Rättning av poster från Adlibris med felaktiga språk och genreform

[LXL-3489]

Kvarstående poster med felaktiga språk och genreform orsakade av en bugg hos Adlibris har rättats.

Radering av e-boksposter med trasiga länkar till material utgivet av Byggnadsstyrelsen

[LXL-2612]

E-boksposter till material utgivet av Byggnadsstyrelsen och som endast innehåller trasiga länkar med en adress som börjar på http://www.fastighetswiki.se/wiki har raderats. Materialet i de flesta fall har varit svårfunnet och svårt att ersätta med ny adress. Poster som har en annan fungerande länkning via 856 har undantagits.

Normalisering av innehålls-, bärar- och medietyper

[LXL-3136]

Förekomna olänkade former av innehålls-, bärar- och medietyper har länkats.

Konceptsystem ssif i stället för hsv

[LXL-3272]

De tidigare kallade HSV-kategorierna för forskningsämnen har ersatts enligt den gällande standarden för Svensk indelning av forskningsämnen (SSIF).

Ytterligare länkning av ämnesord

[LXL-374]

Lokala ämnesord som gått att hitta via "Har variant/Föredragen benämning" eller "Alternativ benämning" på ett auktoriserat ämnesord inom samma konceptsystem har länkats. I och med den globala körningen har 718 788 bibliografiska poster blivit uppdaterade.

Mappning av MARC 21 007/01 (kod "b" - punktskrift) till "Bärartyp"

[LXL-3491]

MARC21 007/01 (kod ”b” – punktskrift)  mappas nu till egenskap ”Bärartyp” istället för ”Layout”.