fullskärmsbild

Kung­li­ga bibli­o­te­kets årsre­do­vis­ning 2020

KB har lämnat in årsredovisningen för 2020 till regeringen. Den ger underlag för regeringens uppföljning och prövning av verksamheten och innehåller information om såväl verksamhet som ekonomi.

Myndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av instruktion, regleringsbrev eller annat regeringsbeslut.

KB redovisar resultat inom områdena Samla in, Beskriva, Bevara, Tillhandahålla, Bidra till en effektiv forskningsinfrastruktur, Främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet och ha överblick samt Skapa förutsättningar för verksamheten. Redovisningen innehåller även ett avsnitt med finansiell redovisning.