fullskärmsbild
  • Startsida
  • Nytt från KB
  • Digiteket fortsätter att utvecklas – samtal under Folk och kultur 10–12 februari

Digiteket fortsätter att utvecklas – samtal under Folk och kultur 10–12 februari

Lärplattformen Digiteket är en del av Digitalt först med användaren i fokus. En nationell satsning i syfte att kompetensutveckla bibliotekspersonal på folkbibliotek.

Digitekets vinjett för Folk och kultur

När coronapandemin bröt ut, växlade Digiteket upp och breddade sitt kursutbud och blev snabbt en viktig resurs i det digitala omställningsarbetet. Bibliotekspersonalens användning av Digiteket för fortbildning och metodutveckling ökade på ett sätt som ingen vågat drömma om när projektet startade.

Satsningen Digitalt först med användaren i fokus avslutas nu i februari men lärplattformen Digiteket kommer att leva kvar. KB har fått i uppdrag av regeringen att fortsätta arbetet med Digiteket.

Under Folk och Kulturs digitala konvent den 10–12 februari Länk till annan webbplats. arrangerar KB ett samtal där projektledare Kerstin Olsson samtalar med riksbibliotekarie Karin Grönvall och bibliotekschef Torbjörn Nilsson, Malmö om Digitekets fortsättning. Programmet går att se från och med onsdag den 10 februari.

På onsdag den 10 februari kl. 16.00–16.30 kan du chatta med riksbibliotekarie Karin Grönvall och projektledare Kerstin Olsson.