fullskärmsbild

Digi­talt först bjuder in till slutkonferens - välkommen!

För tre år sedan sjösattes den nationella satsningen Digitalt först med användaren i fokus. Vad har dessa tre år inneburit, hur har satsningen sett ut och vilka resultat har nåtts?

Den 25 februari bjuder vi in till en digital slutkonferens, där vi summerar tre år med Digitalt först med användaren i fokus. Hur har det gått och vilka resultat ser vi? Vi reflekterar kring folkbibliotekens förutsättningar att fortsätta utvecklas som nav för digital kompetens och demokratisk infrastruktur.

När? Torsdagen den 25 februari, under förmiddagen.

Program och länk till konferensen finns Kalendariet på kb.se.

Konferensen riktar sig till dig som jobbar med regional biblioteksverksamhet och på folkbibliotek, men även till dig som är politiker eller tjänsteman.

Logga för Digitalt först med användaren i fokus.

Under 2018-2020 har KB tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna haft ett regeringsuppdrag om att utveckla folkbiblioteksmedarbetarnas digitala kompetenser. Målet är att folkbiblioteken ska vara väl rustade för att utveckla allmänhetens förmåga att delta i ett demokratiskt digitaliserat samhälle.