fullskärmsbild

KB välkomnar Skolbiblioteks­utredningens förslag

Under tisdagen överlämnades utredningen ”Skolbibliotek för bildning och utbildning” till utbildningsminister Anna Ekström. KB välkomnar de satsningar som lyfts fram.

Fotografi av en blond kvinna i glasögon och grå kavaj.

– Skolbiblioteken har stor betydelse för elevernas läsutveckling, digitala kompetens och källkritiskt tänkande. Det är därför mycket positivt att utredningen i sina förslag så tydligt markerar en utveckling av skolbiblioteksverksamheten över hela landet. KB välkomnar också förslaget om att KB tillsammans med Skolverket ska utveckla skolbiblioteksstatistiken, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

Satsningar på skolbiblioteken var ett av de områden som lyftes fram i förslaget till en nationell biblioteksstrategi, som KB överlämnade till regeringen i mars 2019.

Skolbiblioteksutredningen

Regeringens särskilda utredare Gustav Fridolin har haft i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek. I uppdraget har även ingått att utreda och föreslå åtgärder för att öka tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier.