fullskärmsbild

Swepubs städdag

Den 22 januari 2021 hålls Swepubs städdag för dig som arbetar med datakvaliteten på din organisations publikationsdatabas.

https://unsplash.com/photos/d9ILr-dbEdg

Den 22 januari 2021 anordnas en gemensam städdag för de organisationer som levererar data till Swepub. Syftet med städdagen är att arbeta koncentrerat med datakvaliteten på sin organisations publikationsdatabas med stöd från Swepub.

Under dagen har du möjlighet att få guidning i hur du kan använda Swepubs tjänster som stöd i det lokala arbetet med datakvaliteten. Du kan även ställa frågor om nationella riktlinjer i förhållande till lokal praxis, om uppsättningen av dataleveranser till Swepub eller systemreglerna och datahanteringen i Swepub.

Du kan koppla upp dig när som helst under den avsatta tiden och ställa dina frågor. Dagens program formar vi tillsammans genom att diskutera om de frågor som kommer upp.

Swepubs städdag

Plats: Zoom
Datum: 22 januari 2021
Tid: Städdagen pågår mellan 9:00 - 15.00 men du kan koppla upp dig när som helst under den avsatta tiden, lunchpaus 11:30-12:30
Anmälan: https://delegia.com/swepubsstaddag2021länk till annan webbplats
Sista anmälningsdag: 20 januari 2021