fullskärmsbild

Påminnelse - gör själv­skatt­nings­testet igen!

Hur har de digitala kompetenserna utvecklats under satsningen Digitalt först med användaren i fokus? Det vill vi ta reda på nu. Dags att återigen göra självskattningstestet!

Nu vill vi bilda oss en uppfattning om hur bibliotekspersonalens digitala kompetenser utvecklats under satsningen Digitalt först. Därför uppmanar vi alla biblioteksmedarbetare att återigen göra självskattningstestet.

Under oktober månad vill vi att du loggar in på Digiteket.selänk till annan webbplats och gör testet igen. Hittills har drygt 900 personer gjort självskattningstestet på nytt!

Varför ett självskattningstest?

Ett självskattningstest är ett bra sätt att konkretisera det breda och abstrakta begreppet digital kompetens. Testet tydliggör hur en individ ser på sina egna styrkor och sitt behov av digital kompetensutveckling.

Självskattningstestet är inbyggt i Digiteket.selänk till annan webbplats. Genom att besvara det får du förslag på kurser kring ämnen där du behöver stärka dina kompetenser. För att få en bild av hur folkbibliotekspersonalens digitala kompetenser har utvecklats kommer vi under oktober månad 2020 nollställa testet. Alla Digitekets användare ombedes att göra testet igen.

Så här gör du

När du är inloggad på Digiteket.selänk till annan webbplats ser du uppmaningen: Du har ett nytt självskattningstest att göra här. Klicka på länken, gör testet - och uppmana dina kollegor att göra det också. Vi vill att så många som möjligt som jobbar på Sveriges folkbibliotek gör testet. Det tar bara 5-10 minuter att göra.

Skärmdump från Digiteket. Du har ett nytt självskattningstest att göra här.

Värdet i att hela arbetsgruppen gör självskattningstestet är flera, till exempel:

  • Testet låter varje individ att reflektera kring sina egna styrkor och behov av digital kompetensutveckling.
  • Genom er regionala biblioteksverksamhet har ni möjlighet att ta del av arbetsplatsens gemensamma resultat för att diskutera er fortsatta arbete med digital kompetensutveckling.
  • Ni bidrar till utvärderingen av Digitalt först med användaren i fokus.

Digitalt först med användaren i fokus är en nationell satsning. Läs mer om Digitalt först på kb.se.