fullskärmsbild

Anmälan öppen till Libris användardag 2020

Välkommen till digital Libris användardag! Anmälan till användardagen är nu öppen med ett fullmatat program.

Libris användardag hålls digitalt i år. Användardagen är för alla som arbetar med eller är intresserade av Libris tjänster. Syftet med användardagen är att inspirera och informera om det som pågår på Libris, på Librisbibliotek, i Sverige och i världen kring allt som berör bibliotek.

I år är det inte bara användardagen som ställt om till ett digitalt format. Pandemin har accelererat skiftet från det fysiska till det digitala på flera sätt i Libriskollektivet. Några Librisbibliotek kommer att berätta om hur de har ändrat sina arbetssätt och om pandemin har fört något positivt med sig.  

Som key note kommer du att höra hur KB-labb kan användas för att rationalisera och utveckla arbetet med bibliotekens samlingar. Andra inspirerande presentationer handlar om möjligheter med bibliotekens länkade öppna data och bibliotekariers fortbildning på digital plattform.

Du får även tillfälle att uppdatera dig kring hur det blir nu då utvecklingen av Librissystemet går från projekt till förvaltning. Utöver det erbjuds en inblick i Metadatabyrån som ersätter Katalogisatörens verktygslåda samt i Libris API:er och exportmetoder.

Libris användardag 2020

Plats: Zoom
Datum: 10 november 2020
Tid: 9:30 - 16.00, inloggning börjar 9:15, digitalt mingel 16:00-16:30
Avgift: 300 SEK
Anmälan: http://www.delegia.com/libris2020länk till annan webbplats
Sista anmälningsdag: 3 november 2020