fullskärmsbild

Komman­de rele­a­se av Libris

Libris katalogisering uppdateras till version 1.19 med start onsdag den 23 september, 16:00.

Tjänsten beräknas vara tillgänglig för katalogisering torsdag 24 september, senast 12:00.

För frågor eller vidare information kontakta Libris kundservice.

Det planerade driftavbrottet kommuniceras via en tillfällig notis, synlig på samtliga sidor om Libris.