fullskärmsbild

Regressionstest av Libris katalogisering

Inför varje release genomför Librisprojektet ett regressionstest där interna och externa specialister går igenom centrala arbetsflöden i Libris katalogisering. Det här görs för att säkerställa att vidareutvecklingen i den kommande versionen inte introducerat buggar i befintlig funktionalitet.

Illustration av regressionstestandets olika faser i Libris katalogisering.

Att regressionstesta är ett sätt att undersöka så att nyintroducerad, uppdaterad eller förändrad kod inte har påverkat befintlig funktionalitet. Egentligen kan man säga att regressionstestning är en genomgång av vanligt förekommande arbetsflöden för att säkerställa att de fungerar ”som vanligt”. Testerna baseras i Libris fall på ett antal i förväg definierade scenarios och mallar för manuell katalogisering för bland annat primärkatalogisering, katalogisering utifrån förhandspost, katalogisering av beståndspost och katalogisering av post från Andra källor vilka är framtagna av katalogisatörer på KB.

Regressionstestet föregås av ett internt test i projektteamet vilket vanligen sker en vecka innan release. Två dagar innan release genomförs sedan regressionstestet. Det deltar mellan 20 till 25 katalogisatörer på varje regressionstest vilka representerar olika typer av kompetens från ett tiotal bibliotek i Sverige. Mötet startas upp med en kort presentation om vad som är nytt i den aktuella versionen. Presentationen är ett uppskattat inslag av testdeltagarna som uppskattar att få förhandsinformation om den nya versionen i ett forum där det finns möjlighet att ställa frågor och ta del av kollegors reaktioner och erfarenheter. Testledaren har i förväg fördelat Libris olika mallar för manuell katalogisering, scenarios och webbläsare mellan deltagarna för att säkerställa testning av hela Libris katalogisering.

I de fall det kommer fram något som är intressant för andra deltagare tas denna diskussion under sittande möte där alla deltagare hjälper varandra att komma fram till om det är en bugg eller någon annan typ av problem man hittat. I slutet av mötet leder testledaren en summering där deltagare lyfter fram viktiga iakttagelser. Viktigast i sammanfattningen är att konstatera om deltagare anser att versionen kan gå i produktion, eller att de som grupp anser att det finns problem som är så pass allvarliga att de är stoppande för release.

Efter avslutat test mejlar samtliga deltagare sina sammanfattade tankar till testledaren. De anger vilka mallar katalogisering och vilket scenario som de utgått från, vad de testat och vilken webbläsare de använt. Resultat exemplifieras vid behov med Libris-ID och skärmdumpar vilket underlättar både felsökning eller återskapande av bugg. Samtliga inrapporterade testresultat diskuteras sedan internt och i de fall det är en bugg eller ett ändringsförslag som bedöms som relevant för framtida utveckling dokumenteras dessa.

Librisprojektet har genomgående uppskattat regressionstesterna och testarnas engagerade deltagande. Att med hjälp av katalogisatörer med både buggar och åtgärdsförslag är värdefullt för utvecklingen och bidrar till att Libris är en relevant tjänst för användare.