fullskärmsbild

Save the date: Libris användardag 2020

Den 10 november hålls Libris användardag 2020, denna gång som digital konferens.

Årets Libris användardag anordnas digitalt. Och det är inte bara användardagen som har blivit omvandlad till digital på grund av corona utan pandemin har accelererat skiftet från det fysiska till det digitala på flera sätt även i Libriskollektivet. Detta kommer att vara ett av perspektiven på Libris användardag 2020. Dagen ger också tillfälle att uppdatera sig på vad som händer på Libris och KB.

Ta chansen att lyssna på intressanta presentationer och möta dem som arbetar med Libris både på KB och på Libris-biblioteken.

Anmälan och programmet släpps i september!

Libris användardag 2020

Plats: Zoom
Datum: 10 november 2020
Tid: 9:30 – 16:00, inloggning börjar 9:15