fullskärmsbild

Libris version 1.18

Torsdag 20 augusti produktionssattes Libris version 1.18.

Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera webbsidan (F5) eller uppdatera webbsidan utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

Torsdag 20 augusti produktionssattes Libris version 1.18.

En av nyheterna i version 1.18 är det nya katalogiseringsflödet med tillhörande mall för databaser/webbplats. Ni hittar den under Skapa ny Länk till annan webbplats..

Libristeamet har till stor del fokuserat på arbetet inom ramen för verk. Detta sammanfattas i det nyligen publicerade nyhetsinlägget Katalogisering av verk i Libris där man kan läsa om en del av redan utfört arbete, användarnytta och synliga effekter.

Ny funktionalitet

Nya funktioner i Libris katalogiseringsverktyg: gränssnitt, format, importer och exporter.

Mall för katalogisering av databaser och webbplatser

[LXL-3237]

Ny mall för katalogisering av databaser och webbplatser - elektronisk integrerande resurs enligt RDA. Mallen finns under Skapa ny Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och kan också användas för berikning av befintliga beskrivningar.

Hjälptexter finns i avsnittet Databas/Webbplats i Libris hjälp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Integrerande resurs

Förbättringar

En översyn av Libris metadata pågår för att förbättra datakvaliteten i allmänhet, normalisera inkonsekventa data, och eliminera obsoleta uppgifter. Förutom en allmän kvalitetsförbättring blir det möjligt att automatiskt identifiera samma verk/titel i Libris, och skapa utbrutna verk (works).

Originalspråk vid översättningar (041 #h) ommappat till translationOf.language

[LXL-725]

originalVersion.language (originalversion) ersätts med translationOf.language (översättning av). Befintliga beskrivningar har ändrats.

Obs att den som använder snippet för Verk inte kan repetera språk.

Har originaltitel (obsolet 249) importeras inte längre till Libris

[LXL-3103]

Från och med version 1.18 importeras Har originaltitel (249) inte längre till Libris vare sig via importflöden eller från Andra källor.

Har originaltitel (249) är obsolet i Marc21 men förekommer trots det i många befintliga bibliografiska beskrivningar, på instansen. Originaltitel hör egentligen hemma på verk. Befintliga Har originaltitel (249) i instansen kommer därför att flyttas till verket: hasTitle.mainTitle. Uppgiften kommer då att exporteras som 240 eller 7XX med ind2=2. Flyttningen görs senare, information följer.

Titelvariant (hasTitle.DistinctiveTitle) flyttad till Varianttitel (hasTitle.VariantTitle)

[LXL-3137]

Alla beskrivningar skapade direkt i Libris har fått hasTitle.VariantTitle.

Parentestillägg för seriella resurser: Särskiljande tillägg (qualifier) exporteras till 7XX #t

[LXL-3164]

Vid länkning under egenskaper som Fortsätter, Fortsättes av, Ersätter, med flera relationer, exporteras nu eventuella parentestillägg som ligger i Särskiljande tillägg (qualifier) i anslutning till Nyckeltitel (keyTitle) till 7XX #t - efter nyckeltiteln, inom samma delfält.

Export av Annat bärarformat (otherPhysicalFormat) - tom andraindikator

[LXL-3166]

Vid länkning till Annat bärarformat (otherPhysicalFormat) och ingen Relationsbeteckning finns är andraindikator nu tom, inte som tidigare "8". Det gör att katalogisatören inte längre behöver skapa lokala entiteter.

Exempel vid länkning till Annat bärarformat då ingen Relationsbeteckning (#i) finns:

776 ind1: 0 ind2: - #t Vattenmagasinet (Bromma. Online) #x 2003-1777

"-" innebär tom andraindikator

Nationalitetskoder (nationality) för agenter och koncept

[LXL-2901]

För agenter och koncept med egenskapen nationalitet har det funnits många koder som gjort att länkarna blir felaktiga, till exempel "it" istället för "e-it----". Felaktiga koder är nu rättade.

Hjälptext om nationalitet finns i Libris hjälp, Agenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Korrekt nationalitet

Ämnesordssystem Svenska ämnesord (sao) tillagt på geografiska ämnesord

[LXL-3261]

Många Geografiska ämnesord (Geographic) saknar ämnesordssystem (inScheme) "sao" vilket gör att de inte gått att redigera. Ämnesordssystem (inScheme) Svenska ämnesord (sao) är nu tillagt på de geografiska ämnesorden.

Ämnesord Humlegården

Tagit bort Code i genre/form

[LXL-1628]

Ett stort antal överflödiga koder finns i genre/form: o, v, u, n med flera. Dessa går inte att ta bort vid redigering i Libris. Koderna har nu tagits bort och övriga genre/form lämnats kvar.

Code n i genre-form

Buggfixar

Rättning av buggar med allvarlighetsgrad medel eller högre listas här.

Rättat följande fel:

  • Delar av Berika från mall oåtkomlig [LXL-3282]
  • Menyalternativ i Verktyg får inte plats på små skärmar [LXL-2478]
  • Sökrutan i sidpanelen såg märklig ut vid tabfokus [LXL-3131]
  • Organisationer kopplade via länkning som Medverkan saknade koppling till auktoritetsposten i MARC-exporten (710 #0) [LXL-2662]
  • Fel värde i descriptionCreator/Skapad av (040 #a) på poster som kommer in via APIX [LXL-2075]

Globala ändringar

Globala ändringar som rör flera Librisbibliotek eller annars är av allmänt intresse.

Raderat ca 300.000 bibliografiska beskrivningar från länkservertjänster

[LXL-2920, 2921, 2922]

Raderat bibliografiska beskrivningar från WaSeSS, EBZ, SFX med beskrivningsnivå=preliminär och noll bestånd.