fullskärmsbild

Libris version 1.10

Onsdag 12 juni maj till torsdag 13 juni produktionssattes Libris version 1.10. Versionen innehåller bland annat förbättringar i relevansordningen för sökfunktionen samt en ny representation av beskrivningsnivåer.

Om den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera webbsidan (F5) eller uppdatera den utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

Sök

Flertalet förändringar är genomförda för att förbättra sökfunktionen och relevanssorteringen i katalogiseringsverktyget och med det nå förbättrade sökresultat.

Bland annat har version 1.10 är en tyngre viktning av titel. Det innebär att poster där det sökta ordet förekommer i titeln hamnar högre upp i träfflistan än om ordet förekommer i annat fält i kortet. Även ämnesordens och auktoriteternas rubriker rankas högre och kommer således högre upp i träffmängden. Relevanssorteringen i sidopanelen viktar ämnesord, auktoriteter med mera tyngre än övrig text i dessa poster. Det gör att eftersökta ämnesord, namn och så vidare kommer högre upp i panelen.

Sökfunktionen har ännu inte löst behovet att söka på alla diakriter, dock fungerar de vanligaste diakriterna inom svenska språket. Sökning med de vanligaste diakriterna i svenska språket (även åäö) fungerar bättre än tidigare. Det gäller även å,ä,ö som formellt inte räknas som diakriter. Exempelvis ger snö ger träff på snø och sno.

Ordstammar hanteras via s.k. stemming. Exempelvis ger sökning på bränder nu även träff på brand (och som en bieffekt även engelskans brand).

Beskrivningsnivåer

Beskrivningsnivåer har fått en grafisk representation i form av en bubbla med tillhörande förkortning. Beskrivningsnivå, som även förekommer som facett i träfflistan, återfinns i och med detta även i korten.

Andra källor

Databaserna BNF (Bibliothèque nationale de France), KNYGOS (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) och YALE (Yale University) har aktiverats i Andra källor. I samband med detta har konverteringen mellan från formatet UNIMARC till Libris setts över och förbättrat bland annat avsnitten utgivning och medverkan. Det innebär att delfält som sparats i Libris som Unhandled nu är mappade.

Uppdaterade filmer

Den 20 maj uppdaterades filmerna Sök i andra källor, Redigera en importerad post och Lägga till genre/form uppdaterade. Samtliga filmer finns i spellistan Instruktionsfilmer på KB:s Youtubekanal Länk till annan webbplats.

Rättning av bibliografiska poster

I samband med releasen görs en städning av bibliografiska poster och berör poster med mer än en bibliografikod som inte kommit med i exporten till MARC. Felet, som innebar att enbart första bibliografiska koden exporterats, är i och med detta åtgärdat.