fullskärmsbild

Libris version 1.17

Torsdag 11 juni produktionssattes Libris version 1.17.

Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera webbsidan (F5) eller uppdatera webbsidan utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

I denna sista version innan sommaren hittar ni bland annat ett nytt katalogiseringsflöde med tillhörande mall för digital reproduktion. Utöver detta har det utförts en hel del kvalitetshöjande insatser av metadatat. Det förbättrar inte bara datakvaliteten i allmänhet, utan kommer även verksarbetet till nytta. I versionsinformationen kan ni läsa mer om nyheterna i Libris 1.17.

Den 25 september avslutas projektet och Libris överlämnas till systemförvaltning. Vad som är planerat till dess kan ni läsa mer om i Libris roadmap (pdf).PDF

Med detta vill Librisprojektet passa på att önska en lång och fin sommar!

Ny funktionalitet

Nya funktioner i Libris katalogiseringsverktyg: gränssnitt, format, importer och exporter.

Skapa digital reproduktion (digi-poster)

[LXL-3029, 3126, 3072, 3135]

Katalogiseringsflöde och mall för digital reproduktion av böcker enligt RDA infört i denna version. Normalflödet stöder att man söker fram boken, går till verktygsmenyn och väljer "Skapa digital reproduktion". Mallen/formuläret kompletteras med uppgifter från originalposten (titel, upphovsuppgift, publicering mm) samt specifika fält för digitalisering såsom produktion, digital karakteristika, användningsvillkor.

En länk Reproduktion av (reproductionOf) skapas automatiskt när man sparar. Den exporteras i marc 776.

Digital reproduktion

Uppmärkning av skönlitteratur

[LXL-2746]

Målet är att skönlitteratur i Libris är entydigt märkt – för att underlätta utsökning i gränssnitt och API:er, och matchning av poster som är samma verk. För att åstadkomma detta har i detta första steg g/f: marc/FictionNotFurtherSpecified satts på 240.000 bib-poster som saknar korrekt uppmärkning men har minst en SAB-klassificering som börjar på H (marc g/f -termer kommer senare att mappas till saogf-termer i Libris).

Uppmärkning skönlitteratur

Förbättringar

En översyn av Libris metadata pågår för att förbättra datakvaliteten i allmänhet, normalisera inkonsekventa data, och eliminera obsoleta uppgifter. Förutom en allmän kvalitetsförbättring blir det möjligt att automatiskt identifiera samma verk/titel i Libris, och skapa utbrutna verk (works).

Undertitel och upphovsuppgift flyttad från marc:mediaTerm/Medieterm = 245 #h)

[LXL-3054]

Delar av titelinformationen har i vissa fall hamnat i fältet marc:mediaTerm vid konvertering från Marc. För att titlar vid matchning på verk ska speglas korrekt rättas detta till.

Subtyper till Title genererar felaktigt repeterade 245 i export till Marc

[LXL-2704]

Rättat fel som genererade repeterad titel (245) i exporten. Inträffade när Huvudtitel (mainTitle) saknas men där det finns andra typer av titlarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, till exempel Varianttitel (VariantTitle), samt en Upphovsuppgift (responsibilityStatement).

Kartografiska data

[LXL-1020, 2667]

DigitalKarakteristika/Bildens bitdjup - värde "024" genererar inte längre export till marc 007.

Ändringar i mappning mm av kartografiska data:

 • Skala (scale = 507) är ommappat så att det inte längre endast består av ett strängvärde. Detta för att linjera med övriga scale egenskaper och Bibframe (som är av typen objectProperty)
 • Vissa obsoleta kartografiska data (cartographicAttributes = 034) som saknar innehåll är borttagna och mappas inte längre.

Funktionskoder för Korrespondent (crp), Mottagare av korrespondens (rcp) och Kompositör (cmp)

[LXL-3033]

Uppdaterade med definitioner och etiketter, samt (för Kompositör) med finsk etikett Säveltäjä.

Snippet för Verk som ämne

[LXL-2323]

Ny snippet för att beskriva Verk som ämne (Marc 600 #a + #t) gör att man sparar klick och tid.

Snippet för Allmänt och Geografiskt ämnesord som lokal entitet

[LXL-2120]

Vid tillägg av Allmänt ämnesord (Topic) som lokal entitet läggs nu automatiskt till Föredragen benämning (prefLabel).

Fullständigare namnform i katalogiseringsverktyget

[LXL-2530]

Enligt katalogiseringsregler ska elementet Fullständigare namnform tas med i den föredragna namnformen för personer i de fall den behövs. Nu visas den i katalogiseringsverktyget och fyller därigenom sitt syfte, att fungera särskiljande.

Fullständigare namnform

Kodningsformat tillagt i ljudboksmallen

[LXL-3206]

Katalogiseringsmall Ljudbok kompletterad med Digital karakteristika/Kodningsformat/Benämning (digitalCharacteristic/EncodingFormat/label = 347 #b).

Övriga fysiska detaljer: tidigare marc:otherPhysicalDetails ändrat till physicalDetailsNote

[LXL-3165]

Övriga fysiska detaljer (300 #b) är ett av de vanligaste fälten och blir nu en del i Libris eget vokabulär. Ändringen påverkar inte vad man ser i katalogiseringsgränssnittet.

Exempel marc:otherPhysicalDetails: träsnitt » physicalDetailsNote: träsnitt

Ändring av Födelseplats (birthPlace) och Dödsplats (deathPlace) för Personer

[LXL-3121]

Mappning från Marc till Bibframe in till Libris har korrigerats så att konverteringen istället för marc:placeOfBirth och marc:placeOfDeath använder sig av egenskaperna Födelseplats (birthPlace) och Dödsplats (deathPlace). Befintliga data i Libris har ändrats.

Ignorera konvertering till MARC av inaktuella egenskaper

 • Följande egenskaper från marc 007 konverteras nu till Instans och dess positioner för 007 ignoreras: Instans av paket (KitInstance), Instans av musiknoter (NotatedMusicInstance) och Satellitbild (RemoteSensingImage) .
 • ImageBitDepth (normaliserad från Bildens bitdjup (imageBitDepth) till Bibframe2‑­ formen DigitalKarakteristika/Bildens bitdjup).
 • Inaktuella värden i 007/008 mappas inte längre till URI:er.

Tillgänglighetsförbättringar enligt lagen om digital offentlig service (DOS)

Tillgänglighetsanpassningar av katalogiseringsverktygets gränssnitt, enligt Lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service har genomförts. En sammanfattning av återstående brister i tillgängligheten redogörs i Libris katalogiserings tillgänglighetsredogörelselänk till annan webbplats. I version 1.17 genomfördes de sista anpassningarna i denna fas.

Tab-ordning vid katalogisering i formulär

[LXL-3121]

Åtgärdat tillgänglighetsproblem som gjorde att, när katalogisatören länkade något från sidopanelen till katalogiseringsformuläret, tappades tab-ordningen bort och användaren hamnade längst ner i sidfoten. I och med denna förbättring ska de gå att navigera genom formuläret uteslutande med tangentbordet.

Länk till spellista för Libris instruktionsfilmer

[LXL-3147, 3200]

Länkarna till Libris instruktionsfilmer på YouTube från katalogiseringsverktyget leder nu direkt till aktuell spellistalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Buggfixar

Rättning av buggar med allvarlighetsgrad medel eller högre listas här.

 • I batch-gränssnittet kan man bara välja datum fram till 2018 vid schemalagda uttag [LXL-3146]
 • Mouseover text över länkade entiteter i Genre/form och Ämne uppdateras inte [LXL-2960]
 • Mått (Marc 300 #c och 340 #b) blandas ihop vid konvertering till Marc. 340#b är tillsvidare spärrat för återkonvertering. [LXL-2052]
 • URI till genre/formtermer från TGM-listan fungerar inte och kan inte visas på id.kb.selänk till annan webbplats [LXL-2142]

Globala ändringar

Globala ändringar som rör flera Librisbibliotek eller annars är av allmänt intresse.

Primär medverkan berikad med funktion Författare (aut)

[LXL-3099]

Funktion Författare (aut) har lagts till i ca 4,8 miljoner bibliografiska beskrivningar där det saknades i Primär medverkan. Gäller Verkstyp=Text, Instanstyp=Instans eller Instanstyp=Elektronisk, samt Utgivningssätt=Monografisk resurs. Berikningen kommer att användas vid jämförelse av verk. Funktionskoden exporteras i Marc 100 #4. 

NB-praxislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Från och med juni 2016 lägger NB även funktionskod för författare som en RDA-tillämpning. Övriga bibliotek kan även göra det. Funktionskoden för författare är aut.

Medverkan berikad med översättare (funktion trl)

[LXL-3109]

Berikning av översättningar till svenska där översättaren saknas i Medverkan men anges i upphovsuppgiften. Gäller endast översättare som kan länkas, det vill säga är auktoriserade. Berikningen kommer att användas vid jämförelse av verk.

Uppdatering av Typ för affischer, musiktryck, TV-spel och video

[LXL-3188-3191]

För att Verkstyp och Instanstyp ska bli mer användbara får poster med Typ Text-Instans nu mer specifika typuppgifter. Utgångspunkten är metadata i Medieterm (marc:MediaTerm). Följande materialtyper berörs:

 • Affisch » Text-Tryck (Text-Print)
 • Musiktryck » Noterad musik-Tryck (NotatedMusic-Print)
 • TV-spel » Multimedia-Elektronisk (Multimedia-Electronic)
 • Video » Rörlig bild-Videoinspelning (MovingImage-VideoRecording)

Andra materialtyper kommer successivt att flyttas.

Länkfält på Verk flyttade till Instans

[LXL-3161]

För att förenkla vid matchning av verk har alla länkfält på Verk flyttats till Instans och pekar nu på instansen. Detta gör att export av länkade länkfält kommer att fungera. Fortsatt arbete för varje länkfält behövs för praxis och modell. Vi avråder i fortsättningen från att skapa länkfälten nedan i posternas verksdel.

Konverteringen från Libris till Marc fungerar som tidigare.

Egenskaper som flyttats:

 • translationOf (765) översättning av
  • Endast de som innehåller hasInstance (har instans) eller marc:displayText (Relationsbeteckning) för att undvika krock med 041
 • translation (767) översättning till
 • supplement (770) supplement
 • supplementTo (772) supplement till
 • hasPart (774) har del
  • Endast de som innehåller hasInstance (har instans) eller marc:displayText (Relationsbeteckning) för att undvika krock med 700/710/711
 • continues (780 "i2=0") fortsätter
 • continuesInPart (780 "i2=1") fortsätter delvis
 • precededBy (780 "i2=2" - default) föregående
 • precededInPartBy (780 "i2=3") Ersätter delvis
 • mergerOf (780 "i2=4") sammanslagen med
 • absorbed (780 "i2=5") har införlivat
 • absorbedInPart (780 "i2=6") Har delvis införlivat
 • separatedFrom (780 "i2=7") Separerad från
 • continuedBy (785 "i2=0" + 785 "i2=8") fortsättes av
 • continuedInPartBy (785 "i2=1") fortsättes delvis av
 • succeededBy (785 "i2=2" - default) efterföljande
 • succeededInPartBy (785 "i2=3") Ersättes delvis av
 • absorbedBy (785 "i2=4") har uppgått i
 • absorbedInPartBy (785 "i2=5") Har delvis införlivat
 • splitInto (785 "i2=6") uppdelat på
 • mergedToForm (785 "i2=7") sammanslagen till
 • relatedTo" (787) relaterad till