fullskärmsbild

SPIE Digital Library sänker priserna under 2021

På grund av corona-pandemin har SPIE, the international society for optics and photonics, beslutat att ge 10 procent rabatt på fulltextdatabasen SPIE Digital Library under 2021.

Beslutet gäller även redan ingångna avtal, som Bibsamavtalet, och omfattar både nuvarande deltagande organisationer i avtalet, och nya medlemmar som går med 2021.

Bakgrunden är Corona-pandemin och de utmaningar som både bibliotek och forskarvärlden har att hantera till följd av det. SPIE Digital Library med sina över
525 000 publikationer är världens största samling inom optik och fotonik. SPIE önskar bidra till så stor spridning som möjligt av information till både forskare och ingenjörer över hela världen.

SPIE:s VD Kent Rochford säger:

"In this unprecedented time, it is our focus to be a responsible not-for-profit partner to both the library and research communities. We are in this together, and we aim to use our resources to help lessen the burden on the communities it is our mission to serve."