fullskärmsbild

Digi­te­ket har växlat upp och använd­ning­en ökar

Bibliotekens digitala lärplattform Digiteket kokar av aktivitet. Innehållsproduktionen, nya artiklar och kurser har ökat markant under corona. Innehållet har anpassats för att biblioteken ska kunna möta de digitala utmaningarna pandemin har lett till.

Användningen av Digitekets resurser har under våren skjutit i höjden. I användningsstatistiken är den 24 mars brytpunkten. Det är den dag det blir tydligt att coronapandemin skapar nya mönster hos de registrerade användarna i Digiteket.

Logga för lärplattformen Digiteket.

Ökad användning av Digitekets resurser

I perioden innan corona, december till februari, genomfördes i genomsnitt 38 kurser per arbetsdag. Jämför vi med perioden mars till maj, har siffran ökat till 115 kurser per arbetsdag, det vill säga en ökning med ca 200 procent.

En ännu större ökning ser vi i antalet lästa artiklar per arbetsdag. Under december till februari lästes i genomsnitt 63 artiklar per arbetsdag. Under mars till maj uppgick antalet lästa artiklar till 273 per arbetsdag. Det innebär en ökning på drygt 330 procent.

27 maj 2020 hade Digiteket 3 827 registrerade användare, vilket motsvarar nästan 77 procent av landets anställda på folkbibliotek. Den 27 maj stod räknaren på 9 973 genomförda kurser och 20 852 lästa artiklar.

Utslaget per registrerad användare, innebär det att genomsnittet för genomförda kurser per person blir 2,6. Genomsnittet för lästa artiklar landar på 5,5 per registrerad användare. Digiteket har fram tills nu 326 935 sidvisningar totalt.

#digitalabiblioteket – kurser och artiklar

Redaktionen för Digiteket tog i början av mars ett beslut att koncentrera sin kurs- och artikelproduktion till temat #digitalabiblioteket. Det vill säga resurser som lyfte nya och digitala sätt att mötas, lära ut och samarbeta.

Fram tills nu har mer än 15 kurser publicerats under den här perioden, som till exempel:

På samma sätt ställdes artikelproduktionen om. Mycket av materialet samlades under #digitalabiblioteketlänk till annan webbplats, fördelat på tre områden: digital folkbildning, digitala mötesplatser, digitalt läsfrämjande.

Sammanlagt har över 30 artiklar publicerats sedan slutet av mars. Bland de mest populära artiklarna kan nämnas: