fullskärmsbild

Fjärraccess till upphovsrättsligt skyddat material

KB har ingått avtal med upphovsrätts­organisationerna ALIS (Administration av Litterära rättigheter i Sverige) Bildupphovsrätt och Bonus Copyright Access. Avtalen gör det möjligt för lärosätesbibliotekens användare att få fjärraccess till upphovsrättsligt skyddat material. Accessen gäller inte kurslitteratur.

En person håller en Ipad i sina händer.

Material ur handskriftssamlingen

Avtalet med ALIS och Bildupphovsrätt gäller upphovsrättsskyddat material ur handskriftssamlingen, och innebär att materialet tillgängliggörs digitalt för forskarstudenter och uppåt vid Sveriges lärosäten. Användare får strömmad tillgång till material, inklusive bilder, utan att själva skriva på avtal och utan kostnad.

Handskrifterna finns bland annat beskrivna i söktjänsten Arkenlänk till annan webbplats.

Böcker förutom kurslitteratur

Avtalslicensen med Bonus Copyright Access gäller böcker förutom kurslitteratur och för studerande som skriver examensuppsats (på kandidat- och magisternivå) samt forskarstudenter och forskare vid Sveriges lärosäten. KB tar inte ut någon kostnad för att tillgängliggöra dessa filer.

Det här materialet finns beskrivet i Librislänk till annan webbplats.

Hur går det till?

Beställningen görs genom Libris av biblioteken vid Sveriges lärosäten, som hjälper KB kontrollera att användaren har behörighet att begära fjärraccess. När det gäller handskriftsmaterial kan enbart forskarstudenter och uppåt använda sig av tjänsten. Monografier kan även studenter som skriver examensuppsats begära.

Det nya avtalet för fjärraccess gäller till och med 31 augusti.

Kontakt

För mer information, hör gärna av dig via adressen info@kb.se.