fullskärmsbild

Libris road­map

Libris roadmap presenterar i stora drag aktiviteter planerade fram till september 2020.

Librisprojektet har under våren 2020 arbetat med verk och nya katalogiseringsflöden, bland annat för bidrag. Ett arbete pågår för att normalisera och berika metadata i Libris. 25 september 2020 avslutas Librisprojektet. Sista inplanerade release genomförs i samband med projektslutet.

Librissystemen, katalogiserings-verktyget och den underliggande datamodellen baserad på länkad data överlämnas till systemförvaltning. Det innebär att buggar och driftsstörningar hanteras löpande. Större utvecklingsinsatser sker enligt KB:s strategiska planering för nationella bibliotekstjänster.

2020 maj - juli

 • Verk, flöden, gränssnitt och praxis.
 • Flöde och mallar för digital reproduktion av tryckta resurser.
 • Koncept (ämnesord, genre/form), vidareutveckling.
 • Normalisering och berikning av metadata, till exempel titlar, språk och agenter/upphovsuppgifter.
 • Automatisk länkning till värden exempelvis för språkkoder.
 • Hantering av omappade marc-egenskaper.
 • Ökade möjligheter att länka data i Libris.

2020 augusti - september

 • Verk, flöden, gränssnitt och praxis.
 • Dokumentation av Libris format och länkade data.
 • Uppdaterad https://id.kb.se/.
 • Generell översyn av Libris mallar.
 • Koncept (ämnesord, genre/form, klassificering), vidareutveckling.
 • Normalisering och berikning av metadata.
 • Hantering av omappade marc-egenskaper.
 • Ökade möjligheter att länka data i Libris.
 • KB-intern klient för registervård och massändringar i Libris.

2020 september -

 • Katalogisering av verk är nu möjligt i Libris.
 • Librissystemen, katalogiserings-verktyget och den underliggande datamodellen baserad på länkad data överlämnas till
  systemförvaltning i KB.