fullskärmsbild

Libris version 1.9

Onsdag 15 maj till torsdag 16 maj produktionssattes Libris version 1.9. Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera aktuell webbsida (F5) eller uppdatera aktuell webbsida utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

Berika från mall

Funktionen ”Berika från mall” markerar nu tillagda fält i en avvikande färg vilket underlättar för användare att se det nya i posten. Markeringen försvinner när katalogisatörer påbörjar redigeringen eller om postens sparas.

Gränssnitt

Katalogisatörer och användare av Libris katalogisering har ett behov att snabbt och enkelt få en överblick av en post. För att skapa bättre förutsättningar för detta har version 1.9 ett par uppdateringar i gränssnittet.

  • Redigeringsformuläret har en snävare design i hopfällt läge vilket gör att det tar mindre plats på höjden.
  • Medietyp och bärartyp syns ovanför titeln i träfflistan. Det här lämnar plats för ytterligare information i kortet. Ett exempel på information som nu är synlig redan i träfflistan är utgivning.
  • Kortkommandot alt + b möjliggör för katalogisatörer att oberoende av var de befinner sig i formuläret lägga bestånd på resursen. Alt + b och övriga kortkommandon finns listade i hjälptexten med samma namn Länk till annan webbplats..

Uppdaterade filmer

KB:s Youtubekanal Länk till annan webbplats.finns ett antal filmer om nya Libris och XL som är både välbesökta och uppskattade av användare. För att matcha rådande version av Libris är ett par av dessa nyinspelade. Samtliga filmer är inspelade av katalogisatörer, internt från KB och av externa kollegor.

Ni hittar samtliga filmer i spellistan Instruktionsfilmer Länk till annan webbplats. eller via Libris katalogiserings startsida. Länk till annan webbplats.

Övriga nyheter

  • Ny mall för manuell katalogisering av agent – jurisdiktion Länk till annan webbplats..
  • Varning när man sparar en CIP- eller preliminär post.
  • Ikonerna i gränssnittet har fått ny design i form av en nedtonad grå färg. När användare tabbar till fältet, alternativt för muspekaren över, blir ikonerna mörka igen vilket bidrar till att visa var i posten användaren befinner sig.

Vårstädning i databasen

Efter en städning i Libris är cirka 490 000 beståndsposter med sigel BOKR (Bokinfo, före detta Bokrondellen) raderade. Dessa har försvårat katalogvården i och med att de stoppat möjligheten att ta bort en post. Städningen skedde 2 maj och tog ungefär 50 minuter och inläsningen till Libris webbsök var färdig dagen därpå.

En konsekvens av detta är att många poster som tidigare varit orörda i Libris webbsök nu är omlästa för första gången sedan nya Libris togs i drift.

Nästa steg blir att radera en del av Bokinfos äldre bibliografiska poster som nu saknar bestånd.