fullskärmsbild

Träffpunkt biblioteksplaner 1 juni 2020

Träffpunkt biblioteksplaner är ett tillfälle att träffas och samtala om biblioteksplanerna. Den här gången gör vi det digitalt.

Konferensen riktar sig till företrädare för de biblioteks­organisationer som omfattas av 17 § och 18 § i bibliotekslagen. Målet med konferensen är stärka kommunernas, regionernas och Kungliga bibliotekets arbete utifrån 18 §.

Träffpunkt Biblioteksplaner 2020 äger rum den 1 juni och vi sänder digitalt. Konferensen arrangeras av Kungliga biblioteket i samarbete med Kulturrådet och Myndigheten för tillgängliga medier.