fullskärmsbild

Libris version 1.15 (preliminär)

Torsdag 2 april produktionssätts Libris version 1.15.

Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera webbsidan (F5) eller uppdatera webbsidan utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

Versionsinformationen är preliminär och uppdateras torsdag 2 april efter release.

Ny funktionalitet

Nya funktioner i Libris katalogiseringsverktyg: gränssnitt, format, importer och exporter.

Detaljerad berikning

[LXL-2926]

Ny funktion för detaljerad berikning med enskilda element. Detaljerad berikning kan användas vid olika typer av katalogisering. Berikningen görs via Libris-id.

Detaljerad berikning

Länkar vid bidragskatalogisering

[LXL-1717]

Ny funktion för att länka mellan bidrag, till exempel tidskriftsartiklar (del) och värdpublikation (är del av). Det går också att beskriva värdpublikationen lokalt i bidragets instansbeskrivning.

Entiteten Är del av (isPartOf) har flyttats till Instans. Det som länkats kommer med i export av Marc 773.

Hjälptexter och mall för att katalogisera bidrag kommer att publiceras efter release av 1.15.

Länka till seriell resurs

Sortering i sidopanelen på föredragen benämning, senast uppdaterad

[LXL-2775]

Nya sorteringar i sidopanelen på föredragen benämning och senast uppdaterad.

Sortera sidopanelen

Förbättringar

Förbättringar och justeringar av redan levererad funktionalitet.

Instanstyp för tryckta saker bytt till Tryck (Print) i katalogiseringsmallarna

[LXL-2934]

Instanstyp byts från Instans till Tryck i följande katalogiseringsmallar, för att bättre stödja berikningar och hantering av verks-information.

 • Bok (Tryckt monografi - RDA)
 • Noterad musik (Musiktryck - RDA)
 • Tryckt seriell resurs (RDA)
 • Äldre tryck

Bättre teckenhantering (Unicode-normalisering)

[LXL-2605, 2927, 2937, 2954]

Förbättringar i Libris hantering av tecken som i icke-latinsk skrift:

 • Normalisering vid import till Libris rättar nu sammansatta tecken i inkommande data enligt Unicode-standarden, version 13.0länk till annan webbplats
 • Förbättrad Unicode-hantering bland annat av apostrofer och accenttecken. Exempel på arabiska: al-Mujtamaʻ al-miṣrī fī al-ʻaṣr al-ʻuthmānī kan sökas som al-Mujtama al-misri fi al-asr al-uthmani alternativt al Mujtama al misri fi al asr al uthmani
 • Sökning fungerar nu med svenska tecken, alternativt sökfråga med prekomponerade tecken. Exempel på sökning med språket telugu: Runam Svati varapatrikalo dharavahikang respektive Ruṇaṃ Svāti vārapatrikalō dhārāvāhikaṅgā

Normalisering införs på befintliga data genom en global ändring.

Nya språkkoder enligt ISO 639-3

[LXL-2916]

Librisspecifika språkkoder är ersatta med koder enligt standarden ISO 639-3länk till annan webbplats

 • Umesamiska (9su ersatt av sju)
 • Fornlågtyska (9ft ersatt av osx)
 • Meänkieli (9mk ersatt av fit)

Några språk tillkommer med nya språkkoder.

 • Pitesamiska (sje)
 • Akkalasamiska (sia)
 • Kildinsamiska (sjd)
 • Kemisamiska (sjk)
 • Tersamiska (sjt)
 • Svenskt teckenspråk (swl)

Obs att Forndanska (9fd) och fornsvenska (9fs) inte finns med i ISO 639-3. De ersätts därför inte utan finns kvar med sin LIbrisspecifika kod.

Språkkoder

Ommappningar relaterade till verk mm

[LXL‑2777, 3020, 3022, 1135, 2787, 2813]

Som förberedelse inför utbrytning av verksinformation i LIbris har vissa data flyttats från Verk till Instans i de bibliografiska beskrivningarna.

 • Datakälla (dataSource = 786) har flyttats från Verk till Instans. Det går att länka från Datakälla (dataSource) till en annan instans, exempelvis till en tryckt utgåva av verket [LXL-3020]
 • Annan utgåva (otherEdition = 775) har flyttats från Verk till Instans. I vissa fall krockar Annan utgåva med befintlig otherEdition.editionStatement (250 #a). Vid export kommer då ett fält med repeterade 250 #b att genereras [LXL-2777, 3022]
 • Utgiven med (issuedWith = 777) har flyttats från Verk till Instans. [LXL-1135]
 • Anmärkning om komplicerade länkningar (hasNote a marc:LinkingEntryComplexityNote = 580 #a) har flyttats från Verk till Instans. [LXL-2787]
 • Differentiering av person (marc:PersonalName) är borttaget ur gränssnittet för Agent/Adminmetadata . Ersätts av automatiskt genererat värde MARC 'a' i auth 008/32 för Person och 'n' för allt annat. [LXL-2813]

Förändringarna är genomförda utan påverkan på MARC21-exporterna från Libris som fungerar som tidigare.

Underhåll av Libris vokabulär

[LXL-2955]

Ett antal förbättringar av svenska termer/vokabulär i Libris, avsedda att förtydliga, förenkla och öka datakvaliteten.

 • Verkstyp Kartmaterial ändrad till Karta (cartography) med uppdaterad definition "Resurs som visar spatial information, inkluderar kartor, atlaser, glober med mera".
 • Verkstyp Handskrift (manuscript) med uppdaterad definition "Resurs som är skriven för hand eller maskinskriven. Dessa är i allmänhet unika resurser".

Libris API - sökning på tidsstämplar

[LXL-2923, 2966]

Nya möjligheter att söka på Libris-posternas tidsstämplar (created/modified). Dokumentationen av Libris XL:s REST APIlänk till annan webbplats beskriver söksyntaxen.

Tillgänglighetsförbättringar enligt lagen om digital offentlig service (DOS)

Tillgänglighetsanpassningar av katalogiseringsverktygets gränssnitt, enligt Lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service införs i denna och kommande releaser.

Följande tillgänglighetsavvikelser har justerats i version 1.15:

 • Ändrat katalogiseringsverktygets färgpalett för ökad kontrast [LXL-2989]
 • Justerat tabb-ordningen så att fokus hamnar på Redigera-knappen när man besöker en post [LXL-3003]
 • Olika URL:er till Introduktionsmaterial på Libris startsida och i foten [LXL-3007]
 • ARIA-role har eliminerats från vissa HTML5-taggar [LXL-3000]
 • Toppnavigationen har nu omslutande list-element <li> [LXL-2980]
 • YouTube-spelaren på Libris startsida har märkts upp med CSS [LXL-2975]
 • Rättat stöd för icke-kompatibla webbläsare där sidorna innehöll <u> [LXL-2974]

Buggfixar

Buggar med allvarlighetsgrad medel eller högre listas här.

 • Vokabulär: rättat fel som gjorde att vissa innehållstyper fick en föredragen benämning på arabiska vilket beror på att den föredragna svensk benämningen saknas i RDA toolkit. Exempel notated music och computer dataset [LXL-2930]
 • Konceptsystem: rättat fel som gjort att entitet Konceptsystem visat {Namnlös} [LXL-3016]
 • Länkad data: lagt till länkar i sameAs som förlorades i konverteringen till Marc [LXL-2998]
 • Import till Libris: fix av problem som gjorde att (felaktigt) sigel med icke-ascii-tecken inte kunde hanteras i importer till Libris. [LXL-3026]

Globala ändringar

Globala ändringar som rör flera Librisbibliotek eller annars är av allmänt intresse.

Normalisering Unicode

[LXL-2937]

Körning för att normalisera befintliga data enligt Unicode, se ovan. Ca 40 000 poster kommer att uppdateras.

Aviseringar framtida förändringar

Avisering av förändringar som planeras till nästkommande Libris-version 1.16.

Redovisas i slutlig versionsinformation, publiceras 2 april